Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Březen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

1. březen

1.3.   Svatý Suitbert
Žil v 7. - 8.století. Narodil se kolem roku 647 a původem byl Anglosas. Podle legendy prý měla Suitbertova matka před jeho narozením vidění, že hvězda vysílá dva proudy světla na její postel s takovou silou, že se lůžko povalilo. Biskup Aidan von Lindisfarne jí to vyložil tak, že její dítě bude ve světě významnou osobností, která jako hvězda zazáří ve dvou krajinách - v zemi galské a v zemi germánské.
Když Suitbert dospěl, studoval u svatého Egbertha v Irsku. Stal se benediktinským kazatelem a byl plný horlivosti pro obrácení germánů. Proto ho svatý Wigbert poslal do Fríska. Suitbert tam však narazil na odpor pohanského vládce Rathboda, jeho mise byla neúspěšná a musel se vrátit do Anglie. V roce 690 vyslal do Fríska Egbert svatého Willibrorda spolu s dvanácti anglickými benediktinskými mnichy misionáři, mezi nimiž byl i Suitbert. Přistáli nedaleko ústí Rýna a cestovali do Utrechtu, který se stal jejich hlavní základnou. Šířili zde víru s obrovskými úspěchy. Měli ochranu Pepina Prostředního, který nedávno dobyl území ve Frísku a donutil Rathboda, aby přestal s pronásledováním křesťanů. Po nějakém čase se Suitbert odebral zpátky do Anglie. Zde ho v roce 693 biskup Wilfrid z Yorku vysvětil na misijního biskupa a uložil mu jít na misie do Vestfálska. Spolu s mnichem Bructerim působil v okolí Bergu. Jejich poslání neslo zpočátku velké ovoce, po vpádu Sasů však bylo jeho dílo zničeno. Suitbert zklamán odešel do Francké říše. V roce 710 mu Pipin Prostřední přidělil pozemek na rýnském ostrově 6 mil od Duseldorfu. Sv. Suitbert na ostrově založil benediktinský klášter, pozdější Kaiserwerth. V něm prožil zbytek svého života a jsou zde uloženy i jeho ostatky. Zemřel 1. března 713 a roku 810 ho prý papež Lev III. prohlásil za svatého.
Je patronem :
proti angíně, trpících angínou, proti bolesti v krku.
Atributy:
hvězda (v ruce nebo na biskupské berli), je zobrazován v biskupském oděvu.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.