Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       listopad

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

14. listopad

14.11.   Svatý Mikuláš Tavelič
Žil ve 14. století. Pocházel z Dalmácie a vstoupil už jako mladý muž do františkánského řádu. Přes deset let pak působil jako posel víry v Bosně, než odešel kolem r. 1385 do Jeruzaléma. Tam poznal Deodata a Petra z jižní Francie a Štěpána ze severní Itálie. 11. listopadu 1391, o velkém mohamedánském svátku, chtěli čtyři misionáři kázat v Omarově mešitě v Jeruza1émě. Protože věděli, že tento záměr může být spojen s obtížemi, chtěli získat povolení u kádího města (mohamedánského soudce). Ten však byl úmyslem františkánů pobouřen a vyhnal je pod nejhoršími vyhrůžkami z domu. Rychle se v Jeruzalémě rozneslo, co mají Mikuláš Tavelič a jeho přátelé v úmyslu, rozšířilo se velké rozčilení, došlo ke srocení lidu. Jakmile se Mikuláš nebo jeho druhové ukázali v ulicích Jeruzaléma, byli násilně napadeni a zbiti. Nakonec došlo k zatčení čtyř řádových bratří. Uvrhli je do žaláře a odpírali jim několik dní potravu. Mučení ještě ztěžovalo vazbu. Když se však čtyři muži modlili ke Kristu stále vroucněji a utíkali se ke své křesťanské víře, byli nakonec odsouzeni k smrti. Všichni čtyři františkáni zemřeli 14. listopadu 1391 mečem. Po popravě spálili nenávistní mučitelé a kati čtyři mrtvoly křesťanů a popel rozptýlili do celého města Jeruzaléma.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.