Hlavní stránka      Patronáty      Odkazy na stránky o svatých      Obrázky      Mp3      Modlitby      Odkazy  
Děti    Hospodaření    Rodina    Vzdělání    Nemoci    Profese    Duchovno    Kriminalita    Země    Ostatní OSTATNÍ
A Za    ABSTINENTY :
Bibiána 2.12
Martin z Tours, 11.11.
Urban z Langres 2.4., 23.1
Proti    ALKOHOLISMU, za alkoholiky :
Jan z Boha 8.3.
Martin z Tours, 11.11.
Matouš, apoštol 21.9.
Monika 28.8.
Urban z Langres 2.4., 23.1
B Za    /BEZDOMOVCE/*, ŽEBRÁKY :
Jiljí 1.9.
/Teodozius 11.1/* - vybudoval z jeskyní domovy a místa odpočinku pro žebráky, nemocné,pocestné a pomatené. Byl to velký dobrodinec. Dosud leží nedaleko Jeruzaléma klášter sv.Teodozia Der-Dosi, pozůstávající z mnoha větších či menších jeskyň.
Za dobré    BYDLENÍ :
Gertruda z Nivelles 17.3
Při    BYTOVÉ NOUZI :
Gertruda z Nivelles 17.3
Josef 19.3 - je patronem a přímluvcem při bytové nouzi (asi kvůli tomu, co musel zažít s Pannou Marií v Betlémě a taky potom, kdy se museli často stěhovat).
Martin, 11.11.
C    CEST (horských,...):
Kryštof 24.7
Při    CESTOVÁNÍ A POUTÍCH :
Antonín Paduánský 13.6
Anděla Merici 27.1 - podnikla pouť do Palestiny, když jí bylo už přes 50 let a po návratu založila řád voršilek.
František z Pauly 2.4.
sv.Gertruda z Nivelles 17.3 - je to oblíbená patronka cestujících a poutníků.
sv.Jan Nepomucký 16.5.
sv.Josef 16.3.
Julián Hospitator
Kryštof 24.7
- jmenoval se původně Reprobus a byl obrovské postavy. Vydal se do světa hledat nejmocnějšího panovníka, kterému by mohl sloužit. Podle legendy mu poustevník přikázal přenášet pocestné přes řeku. Jednou přenášel malé dítě, které se cestou přes řeku stávalo stále těžším. Když došel vyčerpaný až na druhý břeh, řeklo mu dítě : "Ježíš Kristus byl tvým břemenem. Nesl jsi víc než celý svět". Je patronem všeho, co má něco společného s dopravou."
Martin 11.11.
Olderich
Tři králové
Willibald
Za šťastný návrat z    CEST :
Jan Nepomucký 16.5.
Kryštof 24.7
   CESTUJÍCÍCH LETADLEM :
Josef Kopertinský 18.9. - často se v extázi vznášel.
D E    E-mailu, e-mailové pošty :
Antonín Paduánský 13.6
H Za    HLADOVĚJÍCÍ :
Antonín Paduánský 13.6
Agáta 5.2.
sv.Engelmar Unzeitig
sv.Fina
Ivo Hélory (z Kermartinu) 19.5.
sv.Patrik 17.3.
Patron    HNUTÍ PRO-LIFE :
Gerard Majella 16.10
(Rajmund Nennatus)
CH Patroni    CHUDÝCH, při zchudnutí, nedostatku :
Anna 26.7.
Antonín Paduánský 13.6
Armogastes 29.3.
Augustina Pietrantoni 13.11
Bernadeta Soubirousová 16.4.
Cuthman 8.2.
Cyril Jeruzalémský 17.3.
Dorota
Ivo Hélory (z Kermartinu) 19.5.
Germaina Cousinová 15.6./strong>
Gertruda z Nivelles
Jan z Alexandrie
Jiljí 1.9.
Josef Nardini
strong>Julie Billiartová 8.4.

/Ludvík Maria Grignion z Montfortu 28.4./*
Makrina 14.1.
Markéta Bourgeousová 12.1.
Markéta z Kastello 13.4.
Maria Fortunata Viti 20.11.
Maria Gabriella 22.4.
Maria Goretti 6.7.
Marie od Vtělení 18.4.
sv.Matylda
sv.Rajmund Nennatus
Martin, 11.11.
Pavlína-Marie Jaricotová
Regina 7.9.
Saturus 29.3.
sv.Willigis
I J Proti   JEDU :
Benedikt 11.7.
Jan Evangelista 27.12.
Pirmin 3.11.
K L Při    LOSOVÁNÍ :
Sv.Matěj
M Mezilidské vztahy:
Za    urovnání sporů :
sv.Anežka Česká
sv.Teodelinda
M Patron    MOSTŮ :
sv.Jan Nepomucký 16.5.
N Proti    NEBEZPEČÍ VŠEHO DRUHU :
Vincenc Ferrero 5.4.
Proti    NEHODÁM:
Urban z Langres 2.4.
/Proti    NEROZHODNOSTI /* :
/Sv.Matěj 24.2, 14.5./* - když se rozhodovalo, kdo se má stát učedníkem místo Jidáše, padl los na Matěje.
Bibiána 2.12
Proti    NEŠTĚSTÍ :
Agáta 5.2.
Eulalie 10. 12.
sv.Honorát
Roch z Montpellieru 16.8
Urban 2.4.
V každé    NOUZI :
14 svatých pomocníků v nouzi
Antonín Paduánský 13.6
O Proti    OPILSTVÍ :
Bibiána 2.12
/Při    OPRAVĚ KOSTELA/* :
/sv.Paschalis I. 11.2./* - papež - nechal v 8. - 9. století kompletně opravit jeden z nejpamětihodnějších a nejstarších kostelů v Římě, zasvěcený sv. Praxedě. O tomto kostele je první zmínka na nápisu z roku 419 v katakombách sv. Hippolyta.
   OŠETŘOVATELŮ :
Kateřina Sienská 29.4. - je patronkou ošetřovatelů a ošetřovatelské služby.
P    POČÍTAČŮ
Isidor Sevillský 4.4.
Politika:
/Za    politickou situaci/* :
/sv.Anežka Česká/*
/sv.Eduard Anglický/*
R /Za správné    ROZHODNUTÍ :/*
/Sv.Matěj 24.2, 14.5./* - když se rozhodovalo, kdo se má stát učedníkem místo Jidáše, padl los na Matěje.
T /V    TĚŽKÝCH POMĚRECH/* :
/Emilie Schneiderová 21.3/* - znamenitě zvládala přetěžké problémy, ve kterých se jako představená nacházela. Sílu nalézala po všechna léta ve vroucí modlitbě a úctě k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Dostávalo se jí v modlitbě stále znovu mimořádných mystických milostí.
Za    TROSEČNÍKY :
Antonín Paduánský 13.6
Petr 29.6.
U Za    UBOŽÁKY :
Antonín Paduánský 13.6
Za    ÚSPĚCH, ŠTĚSTÍ A ZDAR :
Servác 13.5.
V Za    VĚŽE :
Barbora 4.12
Z    ZEMĚDĚLSKÝCH DRUŽSTEV :
Isidor z Madridu (Izidor Rolník) 10.5.
Proti    ZKÁZE :
Urban z Langres 2.4.
Za    znovunalezení ZTRACENÝCH KLÍČŮ :
Zita 27.4.
Za    znovunalezení ZTRACENÝCH VĚCÍ :
Antonín Paduánský 13.6
Proti    ZTRÁTĚ KLÍČŮ :
Zita 27.4.
Ž    ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :
František z Assisi 4.10.

*Poznámka: To, co je v /lomítkách/*, není oficiální, ale buď to nevím jistě nebo je to jen pro mou soukromou potřebu, kdy z životopisu odvozuju, čeho by mohl být případně ten který svatý patronem. Většinou vedle toho zdůvodňuju, proč si to myslím. Dřív jsem to nedávala do lomítek, ale bylo to kurzívou nebo v normální závorce, takže možná jsem to někde v životopise ještě zapomněla.

Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.