Home A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Y    Z

Kompletní seznam světců na www.katolik.cz
Yves Hélory (z Kermartinu) 19/5
Zachariáš    prorok 15/3
Zachariáš a Alžběta    5/11
Zdislava z Lemberka 30/5
Zdík Jindřich    25/6.
Sv. Zeffirino Namuncura 11/5
Zefyrin 26/8
Zelíková Anna 11/9
Zeno    12/4
Zikmund (Sigismus) Burgundský 30/4
Zimius    Vimius a Marinus ("Tři ubozí světci")    12/6.
Zita    27/4
Zo a druhové    2/5
Zosim ze Syrakus    30/3
Zosim    26/12
Zoticus    Rogatus    Modestus    Castulus a druhové
Zotik    31/12
Zuzana Gruzínská 17/10
Zuzana Římská 11/8
Zuzana    19/12
Zvěstování Páně ("Annuntiatio Domini")    25/3
Žofie Římská    15/5
Žofie Římská a její tři dcery    30/9


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.