Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Srpen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

11. srpen

11.8.    Svatá Filomena

11.8.   Svatá Zuzana Římská
Žila v 3. století. Byla dcerou vznešeného Římana, svatého Gabinuse, který byl možná příbuzným samotného císaře Diokleciána, a jejím strýcem byl papež Caius. Zuzana byla vzdělaná a věřící křesťanka. Dioklecián ji chtěl dát za manželku svému synovi, ale Zuzana odmítla: "Nikdy nechci pohana! Děkuji Bohu, že mi dal poznat víru Kristovu." Když ji chtěl námluvčí podle tehdejšího zvyku na rozloučenou políbit, odvrátila se se slovy: " Co jsem nedovolila dosud žádnému člověku, to rozhodně nedovolím modloslužebníkovi." Kvůli odmítnutí sňatku s pohanem byla i s otcem vsazena do vězení a měla se poklonit zlaté modle. Zuzana však smetla sošku na zem a zvolala: "Bože uchovej, abych se dopustila takové ohavnosti." Za to byla odsouzena k smrti a v roce 295 nebo 304 byla sťata nebo upálena (u Diokleciánových lázní byla prokazatelně upálena Římanka jménem Zuzana). Její otec byl umučen o rok později.
Zuzana je možná zakladatelkou kostela u Diokleciánových lázní. Její svátek se slaví zároveň se svátkem svatého Tiburtia, protože prý zemřeli oba ve stejný den.
Je patronkou :
Říma; proti neštěstí; proti pomluvám; proti dešti.
Atributy:
palma, kniha a meč, je zobrazována v římských šatech.
Podle 1., 2. a 4.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.