Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       leden

1.  2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

31. leden

31.1.   Svatý Jan Bosco

Fotografie Dona Bosca

Žil v 19. století. Narodil se 16. srpna 1815. Ve dvou letech mu zemřel otec a jeho matka Markéta Occhienová se musela sama s nemocnou babičkou starat o nevlastního syna Antonína a své dva chlapce Josefa a nejmladšího Jana, kterého zasvětila Panně Marii. Těžce pracovala v hospodářství, ale svým synům vštípila živou víru v Boha, říkala jim: "Bůh vás vždy vidí!"

Jan byl bystrý a na tržištích se naučil od kejklířů různé kousky, například jakoby zabil slepici a nechal ji obživnout, nebo spolkl peníz a pak ho vytáhl jinému chlapci z ucha. Byl rozeným náčelnkem hochů z vesnice. Předváděl jim svoje kousky, vyprávěl jim zajímavé příběhy a všichni se kolem něj seskupovali. Ani jim nevadilo, že se s nimi vždycky také modlil nebo jim vyprávěl nedělní kázání. Jednou zrovna šel z misijního kázání a cestou potkal kaplana. Ten mu asi nevěřil, odkud tak pozdě jde, a chtěl, aby mu řekl jednu větu, kterou si zapamatoval. Jan mu ale odříkal slovo od slova celé kázání a chtěl přidat i kázání minulá. Kaplan užasl a řekl Janově matce, aby dala syna studovat. Jan se tedy pravidelně zúčastňoval vyučování v obecní škole v Castelnuovo.

V devíti letech měl Jan první sen - vidění - o jeho poslání. Zdálo se mu, že je uprostřed chlapců, kteří si hráli a křičeli. Někteří kleli a on se k nim rozběhl, aby je ranami přiměl k mlčení. Zářící postava muže ho zastavila se slovy: "Ne bitím, ale mírností a láskou." Pak spatřil vznešenou paní a různá zvířata. Divoká zvířata se náhle proměnila v mírné beránky a paní mu řekla: "Tu je tvé pole, tu pracuj! Staň se pokorným, silným a udatným. To, co se stalo nyní těchto zvířat, můžeš udělat i pro mé syny."Jan byl ze snu zděšen, ale jistota přislíbení, daná tímto a pak i dalšími sny způsobila, že všechno, co podnikal, dělal s bezpečným klidem, i když to na první pohled vypadalo pošetile nebo beznadějně.

Janův o 12 let starší nevlastní bratr mezitím dospěl a začal přebírat vedoucí úlohu v domě. Nerad viděl, když se Jan učil a dával mu co nejvíc domácích prací. Jan je sice všechny dokonale udělal, ale domácím nepokojům konec nebyl a tak matka dala Jana do služby. Později nechala rozdělit hospodářství mezi tři syny a Jan mohl konečně chodit v klidu do školy. Studoval v koleji v sousedním Chieri. Bydlel tam ve městě a pracoval, aby si mohl zaplatit ubytování.Naučil se tak základům všech možných řemesel, což se mu pak dobře hodilo. Dělal krejčího, číšníka, dělníka a dokonce pak uměl trhat bezbolestně zuby.

Ve dvaceti letech nastoupil do místního semináře a 5. června 1841 byl klerik Bosco v Turíně vysvěcen na kněze. Od této chvíle se stal donem Boskem. Přípravu pro pastoraci završil v kněžské koleji ve městě. Jeho učitel morálky a krajan don Joseph Cafasso (předurčen k tomu, aby byl jednoho dne kanonizován) se stává jeho duchovním vůdcem a seznamuje ho s vězeňským prostředím. 8. prosince 1841 potkal don Bosco asi šestnáctiletého sirotka Bartolomea Garelliho, prvního z opuštěných chlapců, jež bude shromažďovat ve své nedělní "oratoři", kterou svěřil do ochrany svatého Františka Saleského. Don Bosco se dal s Bartolomeem do hovoru, ptal se ho, co dělá, kolik je mu let, jestli umí číst a psát, a když se ho pak zeptal, jestli umí zpívat a pískat, chlapec se usmál a Don Bosco se zaradoval. Pozval chlapce, aby příští neděli přišel, že mu bude vykládat katechismus. Bartolomeo chtěl, ale bál se, že bude při vyučování bit. Don Bosco ho uklidnil a tak Bartolomeo v neděli přišel a přivedl sebou dalších 6 hochů. Tak začalo Boscovo působení mezi zanedbanou mládeží. Definitivně bylo toto dílo uvedeno o Velikonocích 1846 ve čtvrti Valdocco v Turíně. O svátku Všech svatých téhož roku se Markéta Bosco připojila ke svému synovi, aby se na deset let stala jeho první "spolupracovnicí", mámou chudých dětí z Valdocco.

Kněz Bosco byl aktivní v mnoha směrech: spravoval dům, stavěl kostel, psal díla katechetická, historická i náboženské knížky pro mládež i dospělé z lidových vrstev. Každou neděli a svátek přicházely zástupy hochů. Přes týden byli v dílnách u svých mistrů nebo si hledali práci. Časně zrána se začínalo zpovídat. Mše měla být v 8 hodin, ale nezačala, dokud zpovědi neskončily. Vypomáhalo při tom i několik dalších kněží. Všichni chlapci však chtěli k Donu Boscovi. V sobotu a před svátky byl ve zpovědnici bez přerušení 10 až 12 hodin ! Po mši byly hry nebo cvičení na nářadí, po obědě katechismus a růženec, potom volná zábava. Někdo si hrál, někdo se učil zpívat nebo si cvičil písmena. Don Bosco se toho zúčastnil, byl nedostižným běžcem a měl zálibu utíkat s kornoutem plným bonbónů, z nichž rozhazoval. Ještě v roce 1868 vítězil nad všemi chlapci. Ve volných chvílích byla příležitost k "lovu" duší. Přiblížil se k některému chlapci a pošeptal mu do ucha například :"Kdypak se přijdeš vyzpovídat? Už jsi tak dlouho u mne nebyl?". Věděl, že jakmile chlapci slíbí, bude jim těžko to Donu Boscovi nesplnit. Chodil za nimi občas i do dílen, kde pracovali. Mistrům to polichotilo, a byli pak na hochy mírnější.

19. prosince 1859 spolu s mladými lidmi, kteří u něho žili, založil kongregaci, která nese jméno "svatého Františka Saleského". Pius IX. s nímž se byl rok předtím radit v Římě, ho k tomu povzbudil. V roce 1872 přetvořil místní institut ze sousední diecéze v sesterskou ženskou kongregaci. Budoucí světice Marie-Dominika Mazzarello byla první generální představenou dcer Panny Marie Pomocnice. V roce 1875 překračují saleziáni hranice: jsou na jihu Francie a v Jižní Americe. První misionářská výprava saleziánské kongregace odjela z Turína 11. listopadu téhož roku. Když 31. ledna 1888 don Bosco v Turíně umírá, jeho rodina je už v rozkvětu: 744 řeholníků a 313 řeholnic ve 107 centrech či institucích. Pius XI. ho prohlásí za svatého o Velikonocích roku 1934. V lednu 1989 ho Jan Pavel II. prohlásí "Otcem a Učitelem mládeže", což jsou přímo slova liturgické modlitby z jeho svátku 31. ledna.

Don Bosco se počítá ke světcům, u nichž máme dochovány zprávy o nejhojnějších darech nadpřirozených, zvláště z posledních let jeho života. Měl dar předpovídání (prorocký dar), uzdravování nemocných, čtení myšlenek (zvláště ve zpovědnici), dar bilokace (být současně přítomen na dvou místech), vidění na dálku a dar vizí (prorockých snů). Věděl dopředu, že někdo zemře a snažil se ho dobře připravit na smrt. Znal čas i okolnosti jeho smrti, i když se jednalo o člověka zdravého a silného.
Charakteristika a zázraky Dona Bosca
Je patronem :
mládeže, katolických nakladatelství, novinářů, studujících, dělníků, učňů, učedníků, chlapců.
Atributy:
je zobrazován v kněžské klerice, někdy je obklopen chlapci.
podle1. a knihy Marie Štechové Život světcův, Svatý Jan Bosco, vydané roku 1937 nakladatelstvím A.Neuberta v Praze.

Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.