Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Červen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

29. červen

Svatá Beata ze Sens, jinak Benedikta, panna a mučednice (svátek také 6.9.)
Žila ve 3. století. Do Sens, ležícím ve středu Francie, uprchla před pronásledováním ze Španělska se svým bratrem Sanctianem a jeho druhy Augustinem a Kolumbem. Zde se ujímala se chudých dětí a vyučovala je. Věnovala svůj život Kristu tělem i duší až k mučednictví - spolu s bratrem a druhy byla pro víru sťata za císaře Aureliána, 29.6. roku 277 (uvádí se také rok 273), v Sens v kraji Yonne. Brzy potom se rozšířily zprávy o jejím životě a utrpení a silná úcta k ní přetrvala zvláště v okolí Sens po celý středověk a novověk. Nad jejím hrobem byl postaven kostel, ale v roce 731 ho zničili Saracéni. Arcibiskup Angesis nechal roku 877 přenést Beatiny ostatky do San Piezze le Vif (nebo Sanceias ?).
Českou obdobou jména Beata je Blažena, i když Jungmann ho překládá jako Božena.
Je patronkou :
industriálních učitelek, /vychovatelek/* a pěstounek.
Podle 7.
Nahoru
29.6.   Sv.Petr
Je patronem :
církve, papežů, kajícníků, panen, zpovídajících se; proti zuřivosti, proti posedlosti, proti šílenství, proti bolesti nohou, proti horečce, proti vzteklině, proti zimnici, za dlouhověkost; cihlářů, hodinářů, kovářů, lodníků, obchodníků s rybami, pekařů, řezníků, sklářů, slévačů olova, stavitelů mostů, stavitelů lodí, truhlářů, zámečníků, zedníků, výrobců sítí, rybářů, obuvníků, ševců, kameníků, hlídačů, strážných; trosečníků; za dobrou úrodu; proti krádeži.
Atributy :
klíče, kniha, berla, ryba, kohout, obrácený kříž, je zobrazován jako muž s kučeravými vlasy a vousy a začínající pleší.

29.6.   Sv. Pavel
Je patronem :
proti hadům, proti hadímu uštknutí; dělnic, biskupů misionářů, duchovních správců, hudebníků, košíkářů, lanařů, nakladatelů, vydavatelů, spisovatelů,sedlářů, teologů, tkalců, výrobců koberců, výrobců stanů, katolického tisku, styku s veřejností - tiskových mluvčích; proti krupobití, za dobrou úrodu, za déšť ; proti strachu.
Atributy :
je zobrazován jako holohlavý muž s delšími vousy a vysokým čelem, malé postavy (vyjímečně ale i jako muž postavy velké a silné), v pravé ruce mívá knihu, v levé meč. Někdy má svitek nebo jsou vedle něj tři prameny.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.