Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Únor

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.

17. únor

17.2.   Svatý Alexius a druhové (Sedm zakladatelů)
13. století. Kolem roku 1233 se sedm vážených občanů italské Florencie usídlilo nedaleko města na horu Monte Senario, aby tu žili jako poustevníci a věnovali se rozjímavému životu. Už dříve se stali členy jednoho mariánského sdružení, které podporovalo sirotky, zajatce, chudé a nemocné. Chtěli zasvětit svůj život Bohu a službě potřebným lidem. Proto přijali ještě další společníky a založili řád služebníků Panny Marie - servitů. Určili si i svůj řeholní oděv a roku 1304 byl jejich řád slavnostně potvrzen. Dožil se toho ale jen jeden z nich - Alexis Falconieri, kterému bylo v té době již 110 let. Jeho druhové se jmenovali: Amideus Amidei, Menatus dell´ Antella, Hugo Lippi - Ugoccioni, Bonfilius Monaldi, Bonajuncta Manetti a Sosteneus di Sosteno.
Servité jsou dnes rozšířeni po celém světě a je jich kolem 900. Patří mezi žebravé řády. Tyto řády nejsou vázány na jedno místo - například klášter, ale konají svou práci hlavně tam, kde jich je nejvíc zapotřebí. Mezi tyto řády patří například i dominikáni, františkáni, bosí Augustiniáni, obutí karmelitáni, bosí karmelitáni, milosrdní bratři a další.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.