Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Únor

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.

18. únor

18.2.   Svatý Simeon Jeruzalémský, Ježíšův bratranec
Žil v 1. století. Simeonův otec Kleofáš a Ježíšův pěstoun Josef byli pravděpodobně bratři a Simeonova matka Marie Kleofášova byla možná sestřenice Panny Marie. V Bibli jsou Simeon s Josefem, sv. Jakubem Mladším a sv. Judou Tadeášem označováni jako "bratři Páně", i když to byli vlastně asi Ježíšovi bratranci. Po smrti Josefa možná žila Panna Maria právě u Kleofášovy rodiny.
Sv. Jakub Mladší byl jeruzalémským biskupem a v roce 62 ho židé zavraždili. Simeon byl pak zvolen na jeho místo. Neúnavně šířil křesťanskou víru a proslul moudrostí a neohrožeností. Působil za neobyčejně kruté vlády císaře Nera a později Domiciána, o kterém se říkalo, že je převtělený Nero. Kolem roku 70 židé povstali proti Římanům, ale byli poraženi a jeruzalémský chrám byl zničen. V té době se křesťané uchýlili do města Pelly za Jordánem. Po zkáze Jeruzaléma se vrátili a křesťanská církev začala vzkvétat, docházelo k mnoha zázrakům a velké množství lidí se nadchlo pro křesťanskou víru.
Roku 107 rozkázal císař Traján vyhledat v Judsku potomky krále Davida. Simeon byl na základě židovského udání předveden k římskému místodržícímu Attikovi. Ten chtěl starce ušetřit a přemlouval ho, aby se vzdal víry. Simeon to neučinil a tak byl mučen na skřipci a ukřižován. Jeho ostatky jsou prý v Římě a v Kolíně nad Rýnem.
Je patronem :
/na jeho přímluvu dochází k zázračným uzdravením a vyslyšením proseb/*
Atributy:
je zobrazován jako stařec s křížem.
Podle 1. a 2. aj.

Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.