Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Duben

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

1. duben

1.4.   Svatý Makarius (Blahomír) - divotvůrce (Wonder-Worker )
Žil v 8. - 9. století. Narodil se v Konstantinopoli. Původně se jmenoval Kryštof a když byl pokřtěn, přijal jméno Makarius. Stal se mnichem v klášteře nedaleko města Pelekete. Později zde byl zvolen opatem a proslul podivuhodnými zázraky.

V byzantské říši odsoudil císař Leo III. Isaurský r. 726 velmi rozšířené uctívání obrazů, což vedlo k rozporům mezi ctiteli obrazů a obrazoborci. Leo se inspiroval zákazem zobrazování Boha u muslimů. Pronásledování zastánců obrazů skončilo teprve r. 787, když na druhém koncilu nicejském byla znovu připuštěna přenesená (proskénitická) úcta k ikonám, tj. že skrze obraz lze duchovně vnímat zobrazeného, nedovoluje však ikonodúlii, tj. dokonalé uctívání, které je vyhrazeno pouze Bohu. Kvůli opozici proti obrazoborectví byl Makarius uvězněn a mučen. Leův nástupce, Michael Koktavý, Makaria z vězení propustil a chtěl po něm, aby obrazoborectví podpořil. Makarius to odmítl a byl proto poslán do vyhnanství na ostrov Afusia při pobřeží Bythinie, kde 18. srpna kolem roku 830 zemřel přirozenou smrtí.
Modlitba svatého Makaria :
Pro Tebe, ó Pane, který miluješ celé lidstvo,
spěchám probudit se ze spánku.
S Tvou milostí jdu, abych pro Tebe pracoval a k Tobě se modlil:
Pomáhej mi vždy a ve všech záležitostech !
Osvoboď mne od každého hříchu tohoto světa a od ďáblova pronásledování !
Zachovej mě a veď mě do svého věčného království, protože ty jsi můj Stvořitel a
vzbuzuješ všechny dobré myšlenky ve mně.
V Tobě je všechna má naděje a Tebe oslavuji nyní i navěky. Amen.
Je patronem :
/zázračné vyslyšení proseb, vyhnanců, exulantů/*
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.