Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Říjen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

28. říjen

28.10.   Svatý Juda
Žil v 1. století a byl to apoštol. Mezi apoštoly bývá znázorňován na nejskromnějším místě, ani v evangeliu se o něm téměř nemluví, známá je jen jeho otázka, se kterou se obrátil na Pána Ježíše při poslední večeři:"Pane, jak to, že se chceš zjevit nám,a světu ne?"Což mu vyneslo krásný slib:"Miluje-li mě kdo, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek." V 19. století byly na jeho přímluvu zvláštním způsobem vyslyšeny prosby a od té doby mnoho věřících začalo vidět v apoštolovi zvláštního ochránce v beznadějných případech. U nás je zvláště uctíván v kostele Sv. Josefa na náměstí Republiky v Praze. Působil se Šimonem Horlivcem a pravděpodobně oba zemřeli v Persii zavražděni a umučeni mágy.
Je patronem :
v těžké nouzi a zoufalých situacích.
Atributy:
Kyj nebo meč (halapartna, kámen), jako nástroje jeho umučení; deska s obrazem Kristovy tváře, kterou podle legendy přinesl králi z Edessy. Někdy je v dlouhém rouchu a drží knihu nebo svitek.
Podle 8. a dalších zdrojů.

28.10.   Svatý Šimon (Horlivec, Zelóta)
Žil v 1. století a byl to apoštol. Podle legendy působil jako misionář mezi židy a společně s Judou pak v Mezopotámii. Buď byl sťat, rozřezán pilou nebo ubit kyjem.
Je patronem:
barvířů, koželuhů, pracovníků s kůží, dřevorubců (kvůli té pile), tkalců, zedníků.
Atributy :
hlavně pila, ale i meč, sekera, kyj a kniha. Někdy bývá zobrazován spolu s Judou Tadeášem.
Podle 8. a dalších zdrojů.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.