Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Říjen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

8. říjen

8.10.   Svatá Pelagia Kajícnice
Žila ve 3. století v Antiochii. Byla slavnou tanečnicí. Když ji spatřil biskup Nonnus z Edessy, řekl :,,Tato dívka je pro nás poučením. Dokáže zapůsobit svým tancem a krásou na duše lidí víc, než dokážeme my. Nedělá však nic pro Boha." Pelagia vyslechla biskupovo kázání a okamžitě se obrátila, stala se křesťankou a nechala se pokřtít. V mužském přestrojení odešla do Jeruzaléma a zde na Olivetské hoře prožila jako poustevník několik zbývajících let svého života pod jménem Pelagius.
Je patronkou :
hereček, tanečnic.
Podle 4. aj.
Nahoru
8.10.   Svatý Simeon
Žil v 1. století. Když uplynulo 40 dní od Ježíšova narození, měl být jako prvorozený obětován v chrámě. Josef a Maria se vydali do jeruzalémského chrámu, kde koupili dvě holoubátka, aby je obětovali za Ježíška. V té době žil v Jeruzalémě bohabojný stařec jménem Simeón, jemuž kdysi Duch svatý zvěstoval, že nezemře dřív, než spatří Mesiáše (Vykupitele). Veden Duchem Svatým přišel do chrámu právě ve chvíli, kdy se tu objevili i Maria s Josefem a děťátkem. Simeon ihned poznal v dítěti přislíbeného Vykupitele, vzal chlapce do náruče a velebil Boha: "Pane, děkuji ti, že jsi splnil svůj slib. Nyní mohu klidně zemřít, protože jsem na vlastní oči viděl Spasitele, kterého dáváš celému světu. Pohanům bude světlem a Izraeli slávou." Josef a Marie se podivili tomu, co Simeon pověděl o dítěti. Potom jim požehnal a Marii ještě řekl: "Toto dítě bude příčinou pádu jedněch a vyvýšení druhých v Izraeli. On je znamení z nebe, proti kterému se mnozí postaví a tak prozradí svoje nejvnitřnější smýšlení. Tvé vlastní srdce pronikne bolest jako meč."
Je patronem :
dětí, za požehnání pro rodiny a pro děti.
Atributy:
drží na rukou malého Ježíška. Někdy má u sebe lilii.
Podle 7. a podle Bible.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.