Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Prosinec

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

11. prosinec

11.12.   Svatý Damas
Narodil se kolem roku 305 ve Španělsku nebo v Římě. Stal se jáhnem papeže Liberia a doprovázel ho, když byl poslán do vyhnanství kvůli sporům s ariány. Po Liberiově smrti byla volba nového papeže. Rozhodovalo se mezi Damasem a Ursinem. Damas byl zvolen většinou hlasů, ale jeho odpůrci volili Ursina. Vznikly tak dvě skupiny, mezi nimiž docházelo několik let ke střetům. Při nich zahynulo přes sto lidí. V roce 377 byl Damas křivě obviněn z vraždy, ale svolal synod, na kterém byl od nařčení očištěn. Bojoval proti bludným učením v církvi. Ženaté kleriky nabádal k naprosté zdrženlivosti. Svatému Jeronýmovi nařídil revidovat latinský překlad Písma svatého, čímž vzniklo významné dílo, později nazvané Vulgáta. Je důležité i v dnešní době. Staré hroby v katakombách nechal upravit a označil je básnickými nápisy. Dodnes se jich zachovalo kolem šedesáti. Zemřel 11. prosince roku 384 a je pochován v kostele sv. Vavřince a Damasa, kam byly jeho ostatky přeneseny z jejich původního uložení na Via Ardeatina.
Je patronem :
proti horečce.
podle 1.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.