Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Prosinec

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

26. prosinec

26. 12.   Svatý Štěpán
Žil v 1. století. Po nanebevstoupení Pána Ježíše se rychle začal zvětšovat počet křesťanů a učedníci už to nezvládali. Proto zvolili z řad věřících křesťanů sedm mužů - jáhnů - kteří se měli hlavně starat o chudé a rozdělovat jim almužny. Mezi zvolenými jáhny byl i Štěpán. Když mu apoštolové požehnali a vysvětili ho, začal konat velké zázraky. Byl vzdělaný a výmluvný a úspěšně šířil křeťanskou víru mezi Židy, kteří mluvili řecky. Některé Židy to však pohoršovalo, hlavně když tvrdil, že Kristus byl Syn Boží a Mesiáš a když zavrhoval krvavé oběti v chrámě. Nejprve se ho snažili argumenty přesvědčit, on však všechno dokázal podle Písma vyvrátit. Nakonec ho obvinili z rouhačství a odvlekli před veleradu. Přivedli falešné svědky, kteří prý slyšeli, jak Štěpán předpovídá zboření chrámu a zrušení Mojžíšových zákonů. Štěpán však místo obhajoby začal podle Písma mluvit o Abrahamovi a Mojžíšovi a vyčetl Židům, že pronásledují proroky stejně, jako to dělali jejich předkové a že sami Boží zákony nezachovávají. Nakonec zvolal :"Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka stojícího po pravici Boží !" Někteří viděli zářit Štěpánovu tvář jako tvář anděla, zacpávali si uši a zakrývali oči, protože nesnesli slyšet tu řeč ani vidět jeho tvář. Odvlekli ho za město několik kroků od damašské brány, a tam ukamenovali. Jeho tělo mělo být ponecháno na pospas divé zvěři, ale křesťané ho v noci tajně odnesli a pohřbili. Stalo se to kolem roku 40. Když byly o několik století později nalezeny Štěpánovy ostatky, rozšířily se do celého světa a všude byly zakládány jemu zasvěcené kostely.
Existuje mnoho obyčejů, které jsou svázány se svátkem Svatého Štěpána. Například si lidé dávali žehnat sůl, vodu, nebo červené víno s kouskem kamene v poháru a pak to používali jako léčebný prostředek. Na Štěpána se také chodilo dům od domu koledovat, podobně jako o třech králích.
Je patronem :
výrobců rakví, jáhnů, myslitelů, koní, kočích, kameníků, zedníků, proti bolestem hlavy, proti ledvinovým a žlučovým kamenům, proti píchání v boku, proti posedlosti, proti duševním chorobám, za dobrou smrt.
Atributy:
palma, kniha a kameny; často bývá zobrazován se svatým Vavřincem nebo při ukamenování.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.