Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Únor

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.

5. únor

5.2.   Svatá Agáta
Žila ve 3. století. Narodila se v bohaté a vznešené rodině na Sicílii. Odmítla si vzít Quintiana, pocházejícího ze senátorské rodiny a ten ji za to udal jako křesťanku. Pak přikázal známé kuplířce Afrosii, aby Agátu svedla ke hříchu a odvrátila ji od víry. Po měsíci marného snažení to kuplířka vzdala, protože poznala, že by spíše obměkčila skálu a ohnula železo, než zlomila její zatvrzelost. Agátu opět dovedli k soudu. Radili jí, aby zapřela svou víru a ušetřila si tak hrozné bolesti a mučení. Agáta jim odpověděla: "Železo a okovy připoutají mne ještě pevněji ke Kristu, oheň roznítí více mou lásku a blízká smrt vzbudí mou touhu po něm; Bůh, můj pomocník a ochránce, bude mým těšitelem." Tak ji dali natáhnout na skřipec, zbičovat, drápat železnými hřebeny, odřezat ňadra a pálit pochodněmi. V noci k ní Bůh poslal svatého Petra a ten jí rány uzdravil. Po čtyřech dnech byla Agáta odvedena opět před soudce. Když ten viděl, že je dokonale zdravá, myslel si, že jsou to nějaká kouzla a přemlouval ji, ať se pokloní bohům. Ona však vyznala: "Nikdy neodstoupím od Krista, který mě uzdravil." Soudce ji nechal položit na střepiny a žhavé uhlí, ale Bůh ji přitom dodával sílu. Země se otřásla a přihlížející lidé se vzbouřili. Zastrašený vladař dal polomrtvou Agátu odnést zpět do žaláře. Nemohla už ani pokleknout, ale naposled se modlila: "Bože můj, děkuji Ti za všechno, že jsi mě miloval a posiloval v utrpení, prosím přijmi mne nyní k sobě!" Při modlitbě zemřela.
Rok po její smrti došlo k výbuchu Etny. Zoufalí obyvatelé Catanie nesli proti lávě Agátin závoj a žhavý proud se zastavil. Tento závoj se dodnes v Catanii uchovává.
Je patronkou :
kojných, tkalců, pasaček, zvonařů (kvůli podobnosti prsů a zvonů), zlatníků, klenotníků, havířů, hladovějících, obětí znásilnění a týrání, proti znásilnění, proti ohni (k tomuto účelu slouží tzv. Agátiny svíčky, cedulky a chlebíčky, které se rozdrobí do koutů dvora), proti neštěstí, proti rakovině prsu a nemocem prsou, proti zánětům, proti neplodnosti, proti zemětřesení, proti přírodním katastrofám, proti sopečným erupcím, proti výbuchu sopky Etny, proti hladu po zhoubných požárech, za dobré počasí
Atributy:
na míse uťatá ňadra, kleště, pochodeň, pánev se žhavým uhlím, hořící hranice, svíce, pecen chleba, jednorožec jako symbol panenství, nůžky, nůž, závoj.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.