Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Červenec

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

15. červenec

15.7.   Svatý Bonaventura
Žil ve 13. století. Původně se jmenoval Jan Fidanza a když byl jako dítě těžce nemocný, přinesla ho matka k sv.Františkovi z Assisi, aby mu požehnal. Později, když se uzdravil, přivedla svého syna znovu, aby poděkovala Františkovi za uzdravení. Ten prý zvolal nahlas : "Buona ventura"(jaká to šťastná událost) a od té doby se chlapci jinak neřeklo. Později studoval v Paříži a vstoupil do františkánského řádu. Dosáhl doktorátu teologie, stal se sedmým generálem františkánů, jichž bylo v té době asi 30 000, a kardinálem biskupem v Albanu a papež Řehoř X. ho pověřil přípravou a vedením Druhého lyonského koncilu, jehož závěru se však Bonaventura nedožil, zemřel několik dní před jeho koncem. Prý se přátelil se sv.Tomášem Akvinským, který zemřel jen o čtyři měsíce dříve. Sv.Bonaventura je nazýván i druhým zakladatelem františkánského řádu, protože naplnil řeholi novým duchem a organizoval řád nově a účinně. Byl také důležitým teologem,který vnesl do teologie jasnou systematiku, krátkou formu a lásku. Jeho díla vydají na devět velkých svazků, přestože měl málo času.
List sv.Bonaventury
Je patronem :
františkánů, teologů, dělníků, nosičů břemen, výrobců hedvábí, dětí.
Atributy:
kříž, ze kterého vyrůstají listy, květy nebo plody (podle traktátu "Lignum vitae", který napsal). Někdy anděl, hostie nebo monstrance. Je zobrazován jako františkánský mnich, biskup a kardinál najednou (přes kutnu převázanou provazem má biskupský pluviál a mitru, u nohou pak kardinálský klobouk).
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.