Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Červenec

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

7. červenec

7.7.   Svatý Wilibald
Žil v 8. století. V roce 720 podnikl se svým otcem Richardem z Wessexu a bratrem Wunnibaldem pouť do Říma. Cestou otec zemřel v Lucce. Willibald zůstal v Římě dva a půl roku a sám se pak vydal do Palestiny a Konstantinopole. V roce 729 se vrátil do Itálie a pomáhal při obnovení zchátralého slavného benediktinského kláštera v Montecassinu.
O deset let později ho papež Řehoř III. vyzval, aby se účastnil spolu s Bonifácem misií v Germánii. V roce 741 byl vysvěcen na biskupa v Eichstattu a brzy ho nazývali "biskupem šlechticů", protože byl ve spojení s několika šlechtici úspěšný v misijní činnosti. Před smrtí ještě stačil nadiktovat svůj životopis řeholnici jménem Hageburc.
V eichstattském dómě můžeme vidět obrovskou sedící sochu Sv.Willibalda.
Je patronem :
výrobců mříží.
Atributy:
berla, kniha, šípy, část oděvu na ramenou. Je zobrazován jako sedící biskup, někdy se svou sestrou sv. Walburgou, otcem, bratrem a matkou Wunnou. Podle 2.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.