Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Srpen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

22. srpen

22.8.   Panna Maria Královna

22. 8. Svatý Filip Benicius

Svatý Filip Benicius (Benitius, Benici, Benizzi) se narodil 15.srpna 1233 ve Florencii, v Itálii. Pocházel ze šlechtického rodu Benizzi. Studoval v Paříži a v Padově medicínu a filozofii. V 19 letech vstoupil do servitského řádu a o 7 let později, v r. 1259, přijal kněžské svěcení. V r. 1267 převzal úřad generálního představeného servitského řádu. Stal se druhým zakladatelem řádu, neboť zcela přepracoval stanovy. Kromě toho založil ženskou větev tohoto řádu, servitky. Podnikal misijní cesty po Itálii a Německu a tak se řád stal všude známým.

Filipu Beniciovi zvláště ležel na srdci osud chudých a nemocných. Staral se o ně nezištně a dobrotivě až do své smrti 22. srpna 1285. Zemřel v Itálii v umbrijském městě Todi a v tamním kostele je také pohřben. Papež Klement X. jej svatořečil v r. 1681.

Na Karlově mostě je socha svatého Filipa Benicia třetí, počítáme-li sochy od Malé Strany, vedle sv. Víta se lvy. Postava světce je v řeholním rouchu, u pasu růženec, v levé ruce drží kříž a květinu, je bez pokrývky hlavy a bez svatozáře. Sochu na náklad řádu servitů vytvořil M.B.Mandel v r.1714 v Salzburku a je z mramoru, jako jediná ze všech soch na Karlově mostě. V r. 2000 bylo dokončena její obnova.

V Praze na Starém Městě byl klášter servitů od roku 1627 v Melantrichově a Michalské ulici u chrámu sv. Michala. Josef II. tento řád zrušil v roce 1786. Do Prahy povolal císař Karel IV. řád servitů z Florencie již v r. 1360 a u Botiče založil pro ně klášter u kostelíka Zvěstování Panny Marie, nyní Na Slupi. V r. 1420 husité klášter vypálili a zbořili. V Čechách působili servité na více místech, např. od r. 1677 v Nových Hradech. V r. 1991 tam servité opět přišli. Po letech oprav klášter slouží znovu jako domov pro řeholníky a je zde možnost ubytování a duchovního vzdělání pro ty, kdo mají zájem.

Je patronem :
Je patronem servitů. Řád servitů, služebníků Panny Marie, OSM, byl založen sedmi florentskými kupci v r. 1233 k zvelebení úcty bolestí P. Marie. Starají se o chudé a ošetřují nemocné.
Atributy :
Je znázorňován v řeholním hábitu servitů, se svatozáří, s knihou v ruce. Vedle sebe má odloženu tiáru (klobouk, který směli nosit jen papežové), protože prý odmítl stát se papežem.

Zdroj: Schauber-Schindler: Rok se svatými, Rudolf Schikora: Naše světla,
www.tsviny.cz/tshn, www.pohranici.cz, www.janhernadlouhan.websnadno.cz, www.pragensia.tiscali.cz, www.pis.cz
Sestavil: Marielit

Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.