Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Listopad

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

20. listopad

Felix z Valois 20.11. Svatý Felix z Valois
Felix z Valois, jehož životopis obsahuje zvláště v prvních desetiletích jeho života některé nejistoty a je překryt legendami, vstoupil do historie jako spoluzakladatel řádu trinitářů. Spolu s Janem z Mathy založil Felix řád Nejsvětější Trojice koncem 12. století. Papež Inocenc III. udělil potvrzení. Podle podání přišel Felix na svět v roce 1127 ve Valois, v kraji blízko Paříže, jako syn vznešené šlechtické rodiny. Po svém vzdělání přijal Felix kněžské svěcení a uchýlil se do opuštěné samoty v blízkosti svého rodiště. Jeho přáním bylo žít život jako poustevník. Po několika letech se k Felixovi přidružil mladý doktor z Paříže. Byl to Jan z Mathy, který krátce předtím také přijal kněžské svěcení. Oba muži si od počátku dobře rozuměli a rozhodli se věnovat svůj další život velkému dílu lásky k bližnímu: založili řád k osvobozování křesťanských otroků, právě řád trinitářů. Po dlouhém požehnaném působení pro tuto řádovou myšlenku, která se rychle rozšířila mimo Francii, zemřel Felix z Valois v roce 1212 v Paříži.
Atributy:
Felixe je vidět na vyobrazeních v oděvu trinitářů, v bílém oděvu s pláštěm a škapulířem, k tomu bílomodrý kříž. Vedle sebe má Felix většinou jelena, který nese ve svém paroží červenomodrý kříž; toto znázornění upomíná na to, že trinitáři vystavěli svůj hlavní klášter Cerfroid tam, kde se jim zjevil jelen. Často byl Felix z Valois zobrazován také se zlomenými řetězy, což je známka nejdůležitější činnosti řádu, totiž vykupování otroků.
Podle 1.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.