Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Listopad

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

12. listopad

12.11.   Svatý Josafat Kuncevič
Žil v 16. - 17.století. Původně se jmenoval Jan a narodil se v roce 1580 v rodině ortodoxních protestantů. Jeho otec byl radním ve Vladimiru. Jan pracoval u bohatého bezdětného muže, který mu chtěl odkázat celý svůj majetek. V té době vznikla v Brestu rusínská unie, která se připojila ke katolické církvi s tím, že si zachovají svůj obřad. Jan vstoupil mezi uniaty a později do baziliánského kláštera ve Vilně, kde přijal jméno Josafat. V roce 1618 byl proti své vůli jmenován arcibiskupem v Polocku a v prvních třech letech se mu podařilo přivést tolik věřících k jednotě s Římem, že tím vzbudil mezi pravoslavnými nenávist a nazývali ho "lupičem duší".
Roku 1631 projížděl Ukrajinou pravoslavný patriarcha z Jeruzaléma a ten začal na všechna místa, kde byli katoličtí biskupové, světit biskupy pravoslavné. Pro Polock vysvětil mnicha Meletije, který rozesílal na všechny strany posly s falešným tvrzením, že Josafat chce zrušit východní obřad a zavést latinský. Přitom bylo známo, že Josafat zná jen slovanské jazyky a že lpí na východním ritu, jenže se to považovalo za pokrytectví. Napětí stále vzrůstalo, protože se Meletijovi skutečně podařilo mnoho lidí od Josafata odvrátit. Nakonec byl Josafat ve svém domě ubit rozlícenými schizmatiky sekerou a mečem. Když na jeho obnažené mrtvole viděli drsnou kajícnickou košili, měli za to, že se spletli. Mysleli, že biskup chodí v samém hedvábí.
Město Vitebsk, ve kterém se vražda stala, na to doplatilo. Přišlo o svá práva a výsady a král dal celou řadu lidí popravit.
Je patronem :
Ukrajiny; proti vraždě, proti pomluvám.
Atributy:
sekyra (v hlavě). Podle 3.
Nahoru
12.11.   Pět svatých bratří

Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.