Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Březen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

17. březen

17.3.   Svatý Patrik
Žil na přelomu 4. a 5. století. Narodil se kolem roku 385 v západní Anglii. Jeho otec působil jako úředník, městský radní a zároveň jáhen a dědeček byl knězem. Patrik nebyl moc věřící, spíš ho zajímal světský život, ale když mu bylo 16 let, přepadli irští piráti statek jeho otce na pobřeží. Odvlekli mnoho zajatců a mezi nimi i Patrika. Prodali ho do otroctví v Irsku. Tam pásl ovce a trpěl přitom hladem. Toto soužení způsobilo, že se změnil. V zajetí doopravdy uvěřil v Boha a intenzivně se modlil. Naučil se tu dokonale irsky a poznal irské obyčeje a způsob života. Po šesti letech se mu podařilo uprchnout na lodi, směřující do jižní Francie. Po třech dnech se dostal na břeh své vlasti, ale ještě dlouho bloudil o hladu, než nalezl své rodiče. Doma měl sen, v němž ho hlasy Irů vyzývaly, aby se vrátil do Irska jako misionář. Nejdříve žil několik let jako mnich na Lérinských strovech u Azurového pobřeží a potom se v Galii připravoval u sv. Germána, biskupa v Auxerre, na přijetí kněžství. Byl vysvěcen na kněze a brzy i na biskupa. Odebral se na pouť do Říma, kde dostal od papeže sv. Celestina pověření k hlásání evangelia v Irsku.
Irsko bylo tehdy prosyceno pohanstvím a žilo zde jen velmi málo křesťanů. Na lid měli neomezený vliv modloslužební kněží - druidové a národní pěvci - bardové. Sami Irové byli svobodymilovní a suroví. Roku 432 začal sv. Patrik procházet Irsko křížem krážem a všude s apoštolskou horlivostí hlásal slovo Boží. Nejdříve obrátil hospodáře, u kterého sloužil jako otrok, a potom samotného krále Laognaira, s kterým se setkal na Bílou sobotu a získal pověst mocného muže. Tím, že zapálil velikonoční oheň, uklidnil druidy. Z jeho Vyznání se můžeme dovědět o úspěších, ale i odporu a nebezpečích, s kterými se setkával. Snažil se nahradit pohanské svátky křesťanskými, čímž dosáhl toho, že se nakonec druidové a bardové stali křesťanskými mnichy a pohanské kněžky žily po způsobu řeholnic. Jeden z bývalých bardů začal nadšeně skládat zpěvy na Kristovu oslavu. Roku 444 si Patrik zřídil v Armagh své biskupské sídlo. Budoval biskupská sídla i na jiných místech a zval do Irska kněze a biskupy z jiných zemí, takže se Irsku brzy říkalo "ostrov svatých". Irové ho milovali jako otce a bohatí mu nosili dary, které Patrik ale odmítal se slovy, že chudoba je nejjistější cesta do nebe. Vykonal mnoho zázraků, poručil například zmijím, aby opustily Irsko a skutečně dodnes zde žádné zmije nežijí. Patrik celkem pokřtil na 120 tisíc lidí, založil kolem 300 chrámů a za poměrně krátkou dobu asi 30 let jeho působení se stalo prakticky celé Irsko křesťanským. Pokřtěné Iry Patrik učil číst a psát a ty nejschopnější z nich světil na kněze. Zemřel kolem roku 461. V Dublinu se dosud uchovává jeho zub a zvonek.
Je patronem :
Irska, Nigérie, proti hadům, proti strachu z hadů, proti hadímu uštknutí; inženýrů, kadeřníků, kovářů, horníků, bednářů, zajatců; ochránce dobytka, proti nemocem dobytka, proti obtížnému hmyzu; proti zlu; za duše v očistci,
Atributy:
hadi; trojlístek, na kterém prý sv. Patrik pohanům vysvětloval Svatou Trojici. Trojlístek je i národním znakem Irska.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.