Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Březen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

25. březen

25.3    Zvěstování Páně
Tento svátek připomíná den, kdy byl poslán k Panně Marii archanděl Gabriel, aby jí řekl, že počne a porodí syna, a dá mu jméno Ježíš. Za devět měsíců od tohoto dne jsou Vánoce - Svátek narození Páně - Boží hod vánoční. Na památku této události se každý den modlí v 6 hodin ráno, v poledne a v 18 hodin večer modlitba
Anděl Páně :
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha Svatého.
Zdrávas, Maria . . .
Maria řekla: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas, Maria . . .
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria . . .
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna;
vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
25.3.   Svatý Dismas
Žil v 1. století. Byl to onen kající lotr, ukřižovaný po Ježíšově pravici. Podle legendy patřil k bandě lupičů, u které krátce po Ježíšově narození hledala přístřeší Maria s Ježíškem a svatým Josefem, když utíkali před Herodesem do Egypta. Lupiči s nimi prý jednali neobvykle uctivě a nechali je u sebe přespat. Starala se tam o ně jedna žena, která měla asi tříletého malomocného chlapce. Donesla jim jídlo a nechala Marii, aby vykoupala malého Ježíška. Maria vybídla ženu, ať vykoupe své nemocné dítě ve vodě po Ježíškovi. Když to žena udělala, chlapec se uzdravil. Lupiči byli velmi radostní a druhý den ráno se rozloučili se Svatou rodinou slovy :"Pamatujte na nás, kamkoli přijdete !" Dismas prý byl tím chlapcem, uzdraveným z malomocenství.
Při ukřižování se lotr po Kristově levici rouhal a říkal Ježíšovi :"To jsi Mesiáš ? Zachraň sebe i nás !" A Dismas ho okřikl :"Ty se ani Boha nebojíš ? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal." A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." Ježíš mu odpověděl :"Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."
Dřevo z kříže, na němž byl Dismas ukřižován, se prý dostalo na Kypr a malé kousky také do Bologně. Zde je Dismas nejvíce oblíbený, zvláště ve františkánském řádu.
Je patronem :
vězňů, odsouzených k trestu smrti, zločinců, delikventů, kriminálníků, výtržníků, napravených zlodějů a lupičů, pohřebních ústavů, jejich majitelů i zaměstnanců, vozků; za dobrou smrt,
Atributy:
na každé scéně ukřižování je to lotr, visící na kříži po pravici Pána Ježíše.
Podle 2, Bible aj.

Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.