Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Březen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

26. březen

26.3.   Svatý Kastulus (Haštal)
Žil ve 3. století v Římě za vlády císaře Diokleciána, krutého pronásledovatele křesťanů. Byl správcem jeho paláce a měl klíče od všech dveří. Bydlel v horním patře paláce a poskytoval tu útočiště stíhaným křesťanům, skrýval se tu i papež Kaius (Caius, 283 - 296). Křesťané se tu stále modlili, sloužili mše a navzájem se povzbuzovali ke statečnosti, aby se nebáli podstoupit mučednickou smrt pro víru v Ježíše Krista. Kastulovi pomáhala jeho manželka svatá Irena a přítel, vznešený Říman Tiburc. Kastulus i Tiburc měli dar konat zázraky a mnohé nemocné zázračně uzdravili, čímž se obrátilo velké množství pohanů a církev se rozrůstala. Nikdo netušil, že se křesťané schází přímo v císařském paláci, ale jednoho dne roku 286 se na to přece jen přišlo. Všichni přítomní byli vsazeni do žaláře a kromě Kastula brzy zemřeli mučednickou smrtí. Kastulus byl vyšetřován zvlášť a chtěli ho donutit, aby se zřekl víry a obětoval bohům Martovi a Jovišovi. Třikrát ho natáhli na skřipec a ukrutně zbičovali. On se přitom modlil :"Děkuji Ti, Bože, za tuto hodinu, kdy jsi mi dovolil trpět pro Tvé jméno !" Polomrtvého Kastula vhodili do hluboké jámy a zaživa zasypali pískem. Po nějakém čase vynesli křesťané jeho mrtvé tělo a důstojně ho pohřbili nedaleko Říma. Sv. Kastulus je oblíben hlavně v Bavorsku, ale u nás v kostele sv. Haštala na Starém městě v Praze se uchovává na hlavním oltáři jeho hlava, která byla původně již v roce 1368 uložena v chrámu svatého Víta.
Je patronem :
pastevců, proti nebezpečí blesku a vody, proti krádežím koní, proti nemoci "růži",
Atributy:
rýč, který symbolizuje způsob jeho smrti, jinak je zobrazován při mučení nebo jako mučedník v tunice s palmou nebo ve zbroji.
Podle 1 a 2

Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.