Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Říjen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

16. říjen

16.10 Svatý Gerard Majella
Žil v 18. století (narodil se 23. 4. 1725). Gerardův otec byl krejčím a zemřel, když bylo chlapci 12 let. Rodina zůstala v chudobě.Gerard chodil do školy v San Fele. Měl mírnou povahu a svým spolužákům se neuměl postavit. Oni si mysleli, že je omezený hlupák a šikanovali ho. Když se začal Gerard učit krejčovskému řemeslu, tovaryš v dílně ho bil a kopal, kdykoli se mu zachtělo, pod záminkou, že modlitbami marní čas určený k práci. Gerard chtěl vstoupit ke kapucínům, ale jeho zdraví mu to nedovolilo. Přijali ho však redemptoristé jako laického bratra. Sloužil v zákristii, v zahradě, ve vrátnici, jako ošetřovatel a krejčí. Byl pracovitý a vynalézavý. Pro svou poslušnost byl tak velkým divotvůrcem, že takřka plýtval zázraky.
Když byl falešně obviněn jednou těhotnou ženou, že je otcem jejího dítěte, stáhnul se do ústraní. Ona později své obvinění odvolala a očistila ho, a on je díky tomu vzýván jako patron v těhotenství. Údajně měl dar bilokace (že se mohl objevit na dvou místech současně) a dokázal číst v lidském svědomí. Zemřel ve 30 letech na tuberkulózu.
Je patronem:
za šťastný porod, dětí, nastávajících matek, falešně obviněných lidí (zejména mužů neprávem označených za otce), laických bratrů, mateřství, matek, těhotných žen, hnutí pro-life (za nenarozený život-proti potratům), nenarozených dětí, /šikanovaných dětí a mládeže/*

16.10 Svatá Hedvika Slezská
Ještě jeden odkaz
16.10 Svatá Markéta Marie Alacoque
Žila v 17. století. Byla dcerou královského notáře, který zemřel v jejích 8 letech a správcem majetku se stal otcův bratr, který s ní a celou rodinou zacházel jako se služebnictvem. V té době těžce onemocněla dětskou obrnou, ale ve čtrnácti letech se zázračně uzdravila. Viděla v tom zázrak. Hodně se modlila a rozhodla se pro řeholní život. Když bylo Markétě 24 let, vstoupila do řádu Navštívení v Paray-leMonial. Měla už jisté mystické zkušenosti, slýchala vnitřní hlasy, vídala Kristovu tvář, ale setkávala se spíše s posměchem než s pochopením. Její představený, jezuita Colombiére, se však jako její zpovědník přesvědčil o jejím duševním zdraví, o její svatosti i o pravosti zjevení, která vedla ke kultu Nejsvětějšího srdce a sv. přijímání v každý první pátek v měsíci. Vydal knihu Duchovní ústraní o těchto zjeveních a tento kult se pak rozšířil po celém křesťanském světě.
POBOŽNOST SVATÉ HODINY
SRDCE JEŽÍŠOVO,BOŽSKÉ SRDCE

Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.