Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Březen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

2. březen

2.3.   Svatý Simplicius
Žil v 5. století. Když byl v roce 468 zvolen papežem, zdálo se mu, že bude mít potíže hlavně se západní částí rozpadající se římské říše. Vandalové, Visigóti a Frankové nahradili římskou moc svou vlastní. Třináct let byla západní říše ovládaná loutkovými císaři, ovládanými těmito barbary. Odovakar roku 476 sesadil posledního římského císaře Romula, zvaného Augustula, a ustanovil se italským králem. Navzdory těmto událostem to byl nakonec Východ, který způsobil Simpliciovi ty největší starosti. Arián Odovakar měl ke katolické církvi úctu, což zajišťovalo západu stabilitu. Na Východě ale nebyly okolnosti tak příznivé. Simplicius musel bojovat proti monofysitismu. Monofysitismus vznikl jako ortodoxní odezva proti nestorianismu. Nestorius odmítl nazývat Marii "Matkou Boží", protože, jak řekl, dítě v jejím lůně bylo jen člověk. Monofysitismus zase tvrdil, že v Kristu byla lidská přirozenost úplně pohlcena božskou tak, jako se rozplyne kapka medu v moři. Nakonec roku 451 na chalcedonském koncilu papež Lev I. vyhlásil, že Ježíš byl skutečně zároveň Bůh a zároveň člověk a oba směry byly označeny za bludařské. Místo uklidnění přinesl tento koncil další rozbroje a vzpoury. Monofyzité odmítli přijmout porážku. Uzurpátor nařídil akta z koncilu spálit. Simplicius se koncilu zúčastnil ještě jako biskup a statečně odolával monofysitskému omylu. V Antiochii a v Alexandrii nastaly hrozné spory mezi zastánci obou směrů, kteří se navzájem mučili a vraždili. Císař Zeno získal zpět svůj trůn a monofyzitského biskupa sesadil. Roku 482 vyhlásil tzv. sjednocovací dekret, nazvaný Henotikon. Vyhýbal se obezřetně sporným formulacím. Dohoda však nebyla možná. ,,Jestliže není Ježíš Bůh, nemohl nás vykoupit. Jestliže není člověk, nemohl se postavit na naše místo." Tento princip obhajoval Simplicius a zasloužil se o to, že se v západní církvi udržel původní pohled na Krista. Proti monofyzitské herezi bojoval celý život, ale ta se přesto dosud udržela v Etiopii. Udělal mnoho pro ochranu římské veřejnosti před barbary, nechal vybudovat v Římě čtyři velké kostely a vnesl jistý pořádek a organizaci do správy místní církve, ale zároveň vrátil svátostnému životu dřívější důležitost. Oponoval císaři Leovi, který chtěl postavit oficiálně Konstantinopolského patriarchu na stejnou úroveň s papežem. Sv. Simplicius zemřel přirozenou smrtí roku 483 a pohřbili ho v chrámě Sv. Petra ve Vatikánu.
Atributy:
štít se třemi liliemi.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.