Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Březen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

7. březen

7.3. Svatá Perpetua a Felicita
Žily ve 2. století. Císař Septimus Severus vydal v roce 202 zákaz náboženské propagandy, který zapovídal pod těžkým trestem stát se křesťanem nebo židem. V roce 203 bylo zatčeno pro porušení tohoto zákazu pět osob, mezi nimi vzdělaná patricijka Perpetua se svým malinkým dítětem, se svou otrokyní Felicitou a katechetou Saturiem, který ji připravoval na křest. Další katechumeni se jmenovali Secundulus, Saturninus a otrok Revocatus. Vznešená Vibia Perpetua si ve vězení psala zápisky, které se dochovaly spolu se zprávou o umučení zatčených. Během domácího věznění byli všichni pokřtěni a po nějaké době odvlečeni do žaláře. Perpetua měla v žaláři několik vidění, zdálo se jí, že vidí žebřík, vedoucí do nebe, a že přemáhá satana. Jednoho dne po snídani byli všichni předvedeni k výslechu a poté, co se veřejně přiznali ke křesťanské víře, je předhodili šelmám. Zápis o jejich umučení podrobně popisuje, jak byly ženy vláčeny divokou krávou a ostatní bojovali s leopardem, kancem a medvědem, a nakonec ještě živí byli položeni na obvyklé místo k podřezání hrdla, které vykonával nešikovný nováček gladiátor. Felicita už ve vězení porodila děvčátko a to si po její smrti adoptoval jeden křesťan.
Jsou patronkami :
proti smrti u dětí, /těhotných žen/*, mučedníků; dobytka
Atributy:
kráva; dívky v amfiteátru s krávou nebo býkem;
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.