Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Březen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

21. březen

21.3   Svatý Serapion Sindonita
Žil ve 4. století. Pohrdnul světem a nějakou dobu žil odříkavým životem na egyptské poušti. Modlitba a četba Písma svatého v něm probudila velkou lásku k lidem a toužil získat duše pro Krista. Neměl dar výmluvnosti, tak si vymyslel jiný způsob. Nechal prodat jako otrok a svého pána, jednoho kejklíře, svým životem a vyprávěním o křesťanské víře obrátil. Kejklíř se nechal s celou rodinou pokřtít a chtěl mu darovat svobodu, ale Serapion mu řekl, že se vydával za otroka kvůli němu, aby ho vysvobodil z otroctví modloslužby a hříchu. Podruhé se prodal za otroka, aby pomohl jedné chudé vdově. Jeho nový pán ho však brzy propustil na svobodu a daroval mu šaty a knihu evangelií. Šaty daroval žebrákovi a později prodal i evangelia, svůj nejdrahocennější poklad, aby mohl koupit hladovým dětem jídlo. Když se ho potom lidé ptali, kde má svou knihu, odpověděl jim : "Četl jsem v ní: Jdi, prodej všechno co máš, a rozdej chudým; proto jsem ji prodal, abych vykonal, čemu kniha učí. Co prospějí krásná slova, jestliže nežijeme podle nich."
Podle 1.
Nahoru
21.3.   Svatý Serapion z Thmuis (Serapion Scholasticus)
Žil ve 4. století. Nejprve následoval svatého Antonína poustevníka a žil nějaký čas na poušti v Egyptě. Mnoho času strávil v modlitbách a odříkání. Od roku asi 339 působil jako biskup ve městě Thmuis v nilské deltě. Byl přítelem svatého Athanasia. Athanasius na Serapionovu žádost napsal několik pojednání proti Ariánům, ale Serapion měl k tomu tolik myšlenek a dodatků, že se to nakonec muselo celé předělat. Za boj proti arianismu byl Serapion císařem Konstantinem II. vyhoštěn.Bojoval i proti macedonismu, který popíral božství Ducha svatého a napsal spis, kde uváděl argumenty, v čem se mýlí manicheismus. Ukázal, že naše tělo má schopnosti činit dobro i zlo, že to záleží na naší volbě a že spravedlivý i špatný člověk se může změnit, protože není pravda, že by duše pocházela od Boha a tělo od ďábla, jak si mysleli manichejci.
Koncem 19. století byla nalezena sbírka liturgických textů, zvaná Euchologium, kterou s největší pravděpodobností sestavil sv. Serapion. Sbírka klade velký důraz na svátosti a obsahuje modlitby, vhodné k použití při bohoslužbě, vedené biskupem. Je to cenný doklad toho, jak vypadaly bohoslužby na počátku křesťanství. Serapion zemřel kolem roku 365 v Egyptě přirozenou smrtí.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.