Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Duben

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

11. duben

11.4.   Svatý Stanislav
Žil v 11. století. Narodil se 26.července r. 1030 ve Štěpánově u Krakova bohatým a zbožným rodičům až po 30 letech manželství. Studoval v Hnězdně a v Paříži. Během studií mu rodiče zemřeli. Stanislav prodal celé dědictví a získané peníze věnoval chudým. Krakovský biskup Zula ho ustanovil kanovníkem. Třebaže byl Stanislav mlád, vynikal svým kazatelským uměním, svou učeností, dobrotivostí a štědrostí ke všem trpícím a potřebným. Roku 1071 biskup Zula zemřel a Stanislav byl zvolen na jeho místo. Nejdříve to nechtěl přijmout, a poslechl teprve na rozkaz papeže Alexandra II..
Od roku 1058 byl v Polsku králem Boleslav II. Smělý, udatný válečník, který byl pro svou zhýralost a výstřednost nazýván "Krutý". Způsobem života, který vedl, budil veřejné pohoršení. Všichni šlechticové i duchovní, kromě Stanislava se ho báli a neodvážili by se mu cokoli vytknout. Stanislav se k němu však vydal a zapřísahal ho, aby se polepšil, byl věrný své manželce a aby vrátil církvi neoprávněně zabraný církevní majetek. Jako svědka zákonitého nabytí jednoho církevního pozemku prý Stanislav přivedl vzkříšeného mrtvého. Král slíbil, že se napraví, ale slib porušil, dal unést manželku šlechtice Mstislava a nachal ji zavřenou na svém hradě. Rozhněvaná šlechta požádala hnězdenského arcibiskupa, aby králi domluvil. Arcibiskup se bál, proto se Stanislav po postu a modlitbě odvážil ke králi místo něj a rázně mu vytknul jeho hřích se slovy :"Proč nedbáš Boha, ani spásy své duše a svých poddaných, proč porušuješ důstojnost královskou a porušuješ zákony přirozené i božské ? Boj se pomsty Boží, která hrozí tobě i tvému potomstvu !" Král příkrými slovy biskupa potupil a rozezlen odešel.
Zanedlouho potom odtáhl s vojskem do Rusi a dobyl město Kyjev. Zde dál žil tak hrozným životem, že ho skoro všichni polští šlechtici opustili a on se musel vrátit neslavně do Polska. Šlechtě se za to krutě pomstil - ohrožoval jejich rodiny a trestal i nevinné. Stanislav nešetřil slzami ani modlitbami, aby tomu zabránil a použil poslední prostředek, který mu zbýval - pohrozil mu klatbou. Ani to však nepomohlo a tak Stanislav krále exkomunikoval a zakázal mu vstoupit do chrámu. To Boleslava II. rozzuřilo k nepříčetnosti a přísahal biskupovi pomstu. Na bohoslužby si ale chodil klidně dál. Stanislav, aby se králi vyhnul, sloužil mše raději mimo město. 11. dubna 1079 byl zrovna v kostele sv. Michala na Skalce u Krakova a když to Boleslav zjistil, vydal se tam se svými vojáky. Poručil jim, aby Stanislava násilím vyvedli. Když se k tomu neměli, vtrhnul osobně do kostela, vytasil meč a přímo u oltáře Stanislavovi rozpoltil hlavu. Pak dal tělo rozsekat a pohodit na pole dravcům za kořist. Kanovníci krakovští však, nedbajíce hněvu králova, tělo důstojně pohřbili. Rozzuřený lid pak Boleslava vyhnal ze země. Stanislav byl hned po smrti uctíván jako světec.
Je patronem :
Polska,
Atributy:
Je zobrazován jako biskup s mečem nebo se vzkříšeným mrtvým. Na větších obrazech je na soudu nebo klečí před oltářem a přijímá osudnou ránu.
Podle 1.,2.,3. aj.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.