Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Květen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

2. Květen

2.5.   Svatý Atanáš (Athanasius)
Podrobný životopis sv. Atanáše na www.acizek.nfo.sk
Žil ve 3. - 4. století. Narodil se v roce 295 nebo 297 v Alexandrii věřícím rodičům. Jeho bratr se jmenoval Petr, jinak o jeho rodině není nic bližšího známo. Slavný alexandrijský patriarcha Alexandr se jednou díval z okna na hrající si skupinku dětí. Byl zvědavý, co je to za hru a zeptal se jich. Jeden chlapec mu odpověděl, že si hrají na "křesty". Některý z chlapců byl ponořen v napodobování liturgie, jiný měl úlohu biskupa a podobně. Alexandr, zaujatý jejich nevinností a vážností, se k jejich hře přidal. Netušil, že ten chlapec, který představoval biskupa, se jednou stane jeho podjáhnem a později biskupem alexandrijským.
Atanáš studoval v slavném "Didascaleionu", kde se naučil gramatice, logice a rétorice a častými filosofickými a náboženskými diskusemi si vycvičil svou mysl. Pobyt na poušti pod vedením sv. Antonína Velikého zase vytříbil Atanášův charakter a vyvolal v něm nezdolnou odvahu a hlubokou víru. To vše potom Atanáš využil v boji proti Ariánům. (Ariáni tvrdili, že Ježíš byl sice neobyčejný člověk, ale nebyl Boží syn a proto neměl stejnou podstatu s Bohem, podobně jako to tvrdí i Svědci Jehovovi).
Už jako jáhen patriarchy Alexandra se zúčastnil důležitého nicejského koncilu r. 325 a poprvé tam veřejně vystoupil proti Ariánům. Na tomto koncilu byl také arianismus odsouzen, ale ještě dlouho přetrvával, protože ho podporovali někteří biskupové a císaři. Ariáni se stále snažili Atanáše zdiskreditovat a když se stal alexandrijským patriarchou, chtěli místo něj dosadit své kandidáty. Obvinili Atanáše, že zavedl nějakou novou kostelní dávku a že finančně podporoval zrádce Filumena - tato obvinění císař po prozkoumání označil jako lživá. Ariáni proto podplatili jednu ženu, aby udala Atanáše, že ji znásilnil. Před soudce byl předveden Atanáš spolu s knězem Timotejem. Timotej řekl ženě:"Ženo tvrdíš, že já u tebe byl ? Já jsem tě znásilnil ?" Žena přísahala :"Ano, tys to byl." Tak byl Atanáš opět očištěn. Ariáni se ovšem nevzdali a obžalovali Atanáše z vraždy biskupa Arsena. Biskupa zavřeli a jako důkaz vraždy přinesli něčí uťatou ruku. Na soudu se po přečtení obžaloby otevřely dveře a v nich se objevil sám biskup Arsen, kterému se podařilo ze zajetí uprchnout. Ariáni se k němu vrhli a chtěli, aby ukázal, jak mu Atanáš nechal utnout ruku. Arsen s úsměvem ukázal nejdřív jednu, pak i druhou ruku a řekl:"Víc než dvě ruce Bůh člověku nedal." Protože někteří přísedící Arsena osobně znali, nevina Atanášova byla dokázána. Nakonec ale císař uvěřil obvinění, že Atanáš překazil dovoz obilí z Alexandrie do Cařihradu a poslal Atanáše do vyhnanství v Trevíru.
Během 47 let, kdy byl Atanáš alexandrijským patriarchou, byl pětkrát poslán do vyhnanství a strávil tam kvůli sporům s Ariány 17 - 20 let. Sedm let byl například v Římě u papeže Julia I. a přinesl sem první zprávy o egyptských poustevnících a mniších. Když se Atanášovi doneslo, že ho chce nechat císař Julián Odpadlík zavraždit, napadlo ho nejprve opustit Alexandrii po Nilu. Cestou ale uviděl, že ho pronásledují vojáci na lodi. Rychle se otočil a jel zpět. Když míjel vojenskou loď, velitel, který ho neznal osobně, se ptal: "Neviděl jsi Atanáše ?" Atanáš mu odpověděl, že ho viděl a že není daleko. Takto se zachránil. Skrýval se pak 4 měsíce v hrobce svého otce nedaleko Aleandrie.
Ke konci života, od roku 366, se podařilo Atanášovi konečně několik let žít normálně a věnovat se svým povinnostem. Určil svého nástupce a 2. května 373 zemřel. Jeho spisy, knihy a dopisy ho však přežily, stejně jako jeho teologický názor, že Ježíš je Bůh stejně jako jeho Otec, protože bez božského zásahu by nemohl svět být zachráněn.
Je patronem :
proti bolestem hlavy, /proti sektářům, za odvrácení od sekty/*
Atributy:
je znázorňován jako stařec s dlouhými vousy, v biskupském oděvu a se svitkem v ruce.
Podle 1., 2, aj.

Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.