Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Květen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

23. květen

23.5.   Svatý Jan Křtitel de Rossi
Nahoru
23.5.   Svatý Vilém z Rochesteru (z Perthu)
Žil ve 12. století. Narodil se v Perthu ve Skotsku. Zamlada byl divoký a úplně své mládí promarnil, ale v dospělosti se obrátil, odevzdal svůj život Bohu a věnoval se péči o chudé a hlavně o děti bez rodičů. Pracoval jako pekař a každý desátý bochník daroval některému chudákovi. Denně chodil na mši a jednou nalezl cestou do kostela na prahu opuštěné dítě. Pojmenoval ho David, adoptoval ho a vyučil pekařem.
Po nějaké době se vydal Vilém a David na pouť do Svaté země, aby si tam vyprosili požehnání. Když dorazili do Rochesteru, chtěli zde zůstat tři dny a následujícího dne pokračovat dále do Canterbury. David svého dobrodince zavedl schválně špatným směrem s úmyslem ho okrást. Udeřil ho holí do hlavy a podřízl mu hrdlo. Tělo pak prohledal, všechno cenné si vzal a utekl. Mrtvé tělo našla jedna místní bláznivá žena a ověnčila ho květy zimolezu. Hned potom byla ze šílenství zázračně uzdravena. Mnichové z Rochesteru v tom viděli znamení od Boha a pohřbili Viléma do krypty v místní katedrále. Na místě Vilémovy smrti, kterému se začalo říkat Palmersdene (Poutníkovo údolí), byla postavena menší kaplička. Brzy sem přicházely zástupy poutníků a docházelo tu k zázračným uzdravením. Zbytky kaple sv. Viléma jsou vidět nedaleko současné nemocnice Sv. Williama (Viléma) na cestě do Maidstone. Vilém byl roku 1256 prohlášen papežem za svatého a severně od příčné lodi v basilice byl vybudován oltář s jeho ostatky.
Je patronem :
adoptivních dětí,/ proti vraždě; za uzdravení duševně nemocných /*
Podle 6.aj
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.