Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Květen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

5. květen

5.5.   Svatý Gothard (Godehard) z Hildesheimu
Odkaz na životopis ze stránky farnosti sv. Gotharda v Bubenči.
Žil v 10. - 11. století. Narodil se roku 960 v Bavorsku. Byl to bystrý chlapec a již v devatenácti letech ho arcibiskup Frederik Salcburský vzal do Říma a ustanovil děkanem. Roku 990 se stal mnichem v klášteře Nieder - Altaich, v řádu svatého Benedikta. O šest let později se zde stal opatem a když císař Jindřich II. viděl, že pod jeho vedením klášter dobře prospívá, pověřil ho reformou několika dalších klášterů. Během 23 let Gothard vychoval a dosadil 9 opatů pro různé řeholní domy, pomáhal založit 30 nových klášterů a četné nové školy. V roce 1022 ho císař Jindřich II. jmenoval biskupem v Hildesheimu. Gothard se pustil do reformování diecéze s rázností mladého člověka, i když mu bylo již 62 let. Měl veselou, laskavou povahu a lidé ho milovali. Jeho velkou starostí byla úleva pro chudé. Založil velký domov u svatého Mořice pro ty opravdu nejchudší, ale méně příznivě nahlížel na zdatné profesionální tuláky, kterým dovolil zůstat v útulku jen dva nebo tři dny. Zemřel 5. května 1038 ve věku 78 let. Prohlášen za svatého byl roku 1131 papežem Innocencem II. Je to první bavorský světec.
Gothard patřil celá staletí k velmi oblíbeným světcům v Polsku, Švédsku, Finsku, Maďarsku, Holandsku a ve Švýcarsku, zde je po něm pojmenován průsmyk a tunel.
Je patronem :
proti ledvinovým a žlučovým kamenům,při těžkém porodu, proti dětským nemocem, proti dně a revmatizmu, proti blesku a krupobití; několika míst v Německu, zedníků,
Atributy:
kniha nebo model Hildesheimské katedrály. Je zobrazován: jak křísí dvě mrtvoly z hrobu, s drakem u nohou, s mužem, který má kladivo, olovnici a úhelník, jako biskup na trůnu, jak si věší svůj plášť na sluneční paprsek. Podle 2., aj.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.