Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Květen

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

22. květen

22.5.   Svatá Julie
Žila ve 4. - 5. století. Pocházela ze šlechtické křesťanské rodiny v Kartágu. Toto město bylo roku 439 napadeno a dobyto Vandaly. Julii prodali do otroctví k bohatému syrskému obchodníkovi Eusebiovi. Julie byla zvyklá žít způsobem zámožných lidí, ale zde musela dělat ty nejnižší práce. Zůstala oddanou křesťankou. Ve svém volném čase četla svaté knihy a ohnivě se modlila. Její pán se ji několikrát pokusil odvrátit od její víry, ale nebylo to nic platné. Nakonec se s tím smířil, protože jinak Julie pracovala tvrdě a spolehlivě. Zvykl si na ni tak, že by se už bez ní ani nedokázal obejít. Po několika letech se Eusebius vydal se svým doprovodem na obchodní cestu do Galie. Během plavby loď zastavila u ostrova Korsika, kde se právě konaly pohanské obřady a oslavy. Felix, guvernér ostrova, pozoroval přistávající loď a cestující, kteří z ní vystupovali, aby se zúčastnili festivalu. Chtěl, aby se slavnosti zúčastnili všichni, a byl bez sebe vzteky, když si všiml, že Julie zůstala na lodi. Rozpoznal z toho, že je křesťanka. Požádal Eusebia, aby mu svou otrokyni prodal, nabídl mu za ni dokonce čtyři své nejlepší otrokyně, ale Eusebius odmítl. Guvernér ho proto nechal opít vínem a mezitím předvolal Julii. Řekl jí, že když odpadne od víry a obětuje jejich bohům, dostane svobodu a bude se moci provdat podle svého šlechtického původu. Julie mu odpověděla :"Nechci si koupit svobodu ani manželství zradou své víry. Jsem šťastná, že sloužím Kristu." Felix se rozzuřil a udeřil ji pěstí do tváře, až se jí vyhrnula krev z úst. Julie na to řekla :"Je to pro mne čest, že můžu být trpět jako Ježíš, můj Pán. Nikdy se ho neodřeknu, i kdybych měla být přibita na kříž jako on." Felix na to odvětil : Stane se ti podle přání." Nechal Julii zbít a mučit. Vytrhali jí vlasy a přibili na kříž, kde zemřela.
Někteří učenci se domnívají, že se to mohlo stát o jedno nebo dvě století později (Rudolf Schikora uvádí rok 540, podle Patron Saints to bylo kolem roku 620). Julie je jednou z nejuctívanějších křesťanských osobností v Itálii.
Je patronkou :Korsiky, Brescie, Bergama, Liverna; obětí mučení.
Atributy:
Bývá zobrazována jako panna s palmou a berlou s křížem nebo při ukřižování.
Podle 1., 2. aj.
Nahoru
22.5.   Svatá Rita
Žila ve 14. - 15. století.
Je patronkou :
obětí zneužívání a týrání, při těžkých problémech v manželství, obětí fyzického manželského týrání, v zoufalých situacích, ve ztracených případech, v bezvýchodné nouzi, v rodičovství, vdov, proti osamělosti, proti neplodnosti, tělesně nemocných,proti nemoci, proti neštovicím, při zranění, při obtížích u zkoušek,
Atributy:
řeholnice, držící kříž, palmovou větev se třemi korunami, trnovou korunu, růže, nebo růže a fíky; je zobrazována, jak přijímá při zjevení rány Kristovy trnové koruny.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.