Hlavní stránka      Patronáty      Odkazy na stránky o svatých      Obrázky      Mp3      Modlitby      Odkazy  
Děti    Hospodaření    Rodina    Vzdělání    Nemoci    Profese    Duchovno    Kriminalita    Země    Ostatní VZDĚLÁNÍ
Č Při učení    /ČTENÍ/* :
/František Regis Clet/* - pro jeho úžasnou sečtělost se mu říkalo "chodící knihovna".
/Při učení    ČTENÍ A PSANÍ /* :
/Edigna/* - žila ve vykotlané lípě a obyvatele, kteří k ní proudili, učila (kromě víry) číst a psát.
I    INTERNETU :
Isidor Sevillský 4.4.
bl. Jakub Alberione 26.11.
J Jazyky:
/Při učení    CIZÍM JAZYKŮM :/*
/ct.Marie Elekta/* - byla Italka a byla poslána do Prahy, kde se velmi rychle naučila česky, a je známo, že čeština je pro cizince hodně obtížná.
/Olderich/* - byl jazykově nadaný, takže ho papež poslal na misijní cesty do Mezopotámie, Egypta, Svaté země, Indie a Číny a všude se tam musel domluvit.
/Při učení    GRAMATIKY:/*
Paulin - byl to jeden z nejslavnějších gramatiků své doby.
Při učení    NĚMČINY :
Raban Maurus - získal si velké zásluhy o německý jazyk na přelomu osmého a devátého století.
Při učení    VLASTNÍHO JAZYKA :
Cyril a Metoděj - snažili se Slovany naučit lépe jejich vlastní jazyk tím, že jim vytvořili písmo, mluvili k nim v jejich jazyce a snažili se o to, aby i liturgie byla ve staroslověnštině.
P Patron dětských, chlapeckých i ostatních   PĚVECKÝCH SBORŮ :

Patron    PRÁVNICKÝCH FAKULT :
Ivo Hélory (z Kermartinu) 19.5.
S /Za    SEČTĚLOST :/*
/František Regis Clet/* - pro jeho úžasnou sečtělost se mu říkalo "chodící knihovna".
   SKAUTŮ
Amand 6.2.
Jiří 23.4
   STUDENTŮ :
Albert Veliký - je patronem studentů. Přednášel na universitě, zabýval se snad všemi přírodovědnými obory a pracoval na filozofické a vědecké encyklopedii.
Brigita z Kildare 1.2., 10.6.
Isidor Sevillský 4.4.
Kateřina Alexandrijská, 25.11.
Mikuláš z Myry 6.12
Tomáš Akvinský - byl profesorem, jedním z největších myslitelů.
Š /Za    ŠIKANOVANÉ děti/* :
Gerard Majella 16.10
Školy:
Za katolické    ŠKOLY :
/Isidor Sevillský 4.4/* - založil výbornou školu v Seville, která vychovala velké množství věhlasných mužů, např. sv. Ildefonse.
Tomáš Akvinský 28.1.
Voršila 21.10.
Za rozkvět   ŠKOL :
Jeroným Emiliani - je patronem zakladatelů škol.
Raban Maurus - škola, kde působil, se pod jeho vedením stala nejlepší školou Německa a vychovala nejlepší žáky.
Teodosius Florentini - svou největší pozornost věnoval věnoval organizaci škol a je znám jako apoštol škol.
Za vysoké   ŠKOLY :
Tomáš Akvinský 28.1 - papež Lev XIII. ho jmenoval r. 1880 patronem všech vysokých škol.
U Při    UČENÍ :
Acca
Ambrož Milánský
/ Augustin 28.8./* - žil na přelomu 4. a 5. století, dlouho studoval a jeho spisy ovlivňovaly teologii a filozofii dalších staletí.
/Anděla Mericiová/* - založila řád voršilek, který je pokládán za nejslavnější ženský řád, zabývající se výchovou a vyučováním. Na obrázcích bývá zobrazena jak vyučuje děti.
/Isidor Sevillský 4.4./* - nejdříve se nerad učil, byl nestálý a vrtkavý, ale když pochopil, co dokáže vytrvalost, stal se horlivým studentem a později vynikajícím učencem.
Markéta Skotská
Mikuláš Albergati
   UNIVERZITYv Nantes
Ivo Hélory (z Kermartinu) 19.5.
Za    ÚSPĚCH :
Servác 13.5.
V /Za   VÝMLUVNOST :/*
/Antonín Paduánský/* 13.6 - Když byl vysvěcen na kněze, zúčastnil se i s ostatními kleriky slavnostní hostiny. Představený je vyzval, aby někdo z nich pronesl duchovní řeč před jídlem. Když nikdo nechtěl, začal mluvit Antonín. Nejprve nesměle a prostě, ale poznenáhlu řečnil se takovou učeností a neodolatelnou výmluvností, že všichni žasli. Následně byl poslán na studia a věnoval se kazatelskému úřadu.
/Augustin 28.8./* - již ve dvaceti letech se stal učitelem rétoriky, později profesorem a je znám jako jeden z nejnadanějších kazatelů všech dob.
/Lukáš Belludi/* - svou velkolepou výmluvností se stal známým daleko za hranicemi svého působiště.
Z Za    ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU :
Matěj - je to osvědčená tradice.
Proti    ZASPÁNÍ :
Vít 15.6.
   ŽÁKŮ :
Isidor Sevillský 4.4.
Při obtížích u    ZKOUŠEK :
Rita 22.5.

*Poznámka: To, co je v /lomítkách/*, není oficiální, ale buď to nevím jistě nebo je to jen pro mou soukromou potřebu, kdy z životopisu odvozuju, čeho by mohl být případně ten který svatý patronem. Většinou vedle toho zdůvodňuju, proč si to myslím. Dřív jsem to nedávala do lomítek, ale bylo to kurzívou nebo v normální závorce, takže možná jsem to někde v životopise ještě zapomněla.

Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.