Hlavní stránka      Patronáty      Odkazy na stránky o svatých      Obrázky      Mp3      Modlitby      Odkazy  
Děti    Hospodaření    Rodina    Vzdělání    Nemoci    Profese    Duchovno    Kriminalita    Země    Ostatní DĚTI
A Za    adoptované děti :
Josef 19.3
Klotylda 3.6.
Tomáš More 22.6.
Vilém z Rochesteru (z Perthu) 23.5., 22.4.
D Za    děti celkově :
Antonín Paduánský 13.6
Jan Bosco
Anežka Římská 21.1
Baltylda 30.1.
Filomena
Gabriel Gowdel 3.5.
Gerard Majella 16.10
Marie Gorettiová 6.7.
Josef
Kryštof 24.7
Mikuláš z Myry 6.12
Pankrác 12.5
- je patron dětí a všeho mladého.
Pražské Jezulátko
Rajmund Nennatus 31.8
Solangia 10.5.
Symphorosa a sedm jejích synů 18.7.
Vedast 6.2
Trofimus z Arles 29.11.
Za    dívky :
Barbora 4.12
Růžena z Viterba
Za záchranu    duší dětí :
Monika
Jan Bosco
CH Za děti, které se těžko učí    chodit :
Aldegunda 30.1.
Vedast 6.2
Zeno 12.4.
Za    chlapce :

Jan Bosco
bl.Marcel Callo
Mikuláš z Myry 6.12
K    Katolické mládeže
Alois Gonzaga 21.6.
Karel Lwanga a druhové 4.6.
M    MINISTRANTŮ :

Za    mládež :
Jan Bosco
Josef 19.3
Kazimír Polský
Michael Febres Cordero
Robert Spiske
Valentin z Terni 14.2
Enrique
Jiří M. Wittmann
Alfred Delp
Alois A. Brisson
Za děti, které se těžko učí    mluvit :
Zeno 12.4.
N Za    nemocné děti :
Aldegunda 30.1.
Pharaildis (Verylde) 4.1.
Lucie 13. 12.
Za    nenarozené děti :
Gerard Majella 16.10
Rajmund Nonnatus (Nenarozený),
O /Za    obrácení dětí už v raném věku :/*
/Dominik Savio 9.3/* - v 5 letech už ministroval, v 7 šel k sv. přijímání a když ve 12 letech vstoupil do oratoře Dona Bosca, dával najevo horlivou touhu po křesťanské dokonalosti a hrdinskou kajícnost. Stal se vzorem pro všechny své kamarády. V necelých 15 letech zemřel.
/Fina 12.3/* - už od dětství žila jako řeholnice.
/Jan Křtitel Righi/*
/bl.Marcel Callo/*
/Petr z Antiochie/*
Za    opožděné děti :
Hilarion z Poitiers 13.1
P    pěstounek :
Beata 29.6
/Za    pracovitost dívek/* :
/Františka S.L.Aviatiová/*
R /Při    rakovině dětí/* :
/bl.Petr Donders/*
S Za    sirotčince :
Jeroným Emiliani
Za    sirotky : Ivo Hélory (z Kermartinu) 19.5.
Jeroným Emiliani
Josef 19.3.
Proti (při)   SMRTI DĚTÍ :
Isidor z Madridu (Izidor Rolník) 10.5.
Proti    dětským střevním potížím :
Erasmus 2.6.
Ivo Hélory (z Kermartinu) 19.5.
/Za    ŠIKANOVANÉ DĚTI : /*
/Gerard Majella 16.10./* - měl mírnou povahu a svým spolužákům se neuměl postavit. Oni si mysleli, že je omezený hlupák a šikanovali ho. Když se začal Gerard učit krejčovskému řemeslu, tovaryš v dílně ho bil a kopal, kdykoli se mu zachtělo, pod záminkou, že modlitbami marní čas určený k práci.
T Za    týrané děti :
/Laura Vicuňa 22.1. /*
Šimon z Tridentu
U /Za děti, co se nechtějí    učit/* :
/Anděla Mericiová/*
V /Za dobrou    výchovu dívek :/*
/Jana z Lestonnaku/*
/Lucie Filippinová/*
/Za    vzdělání a křesťanskou výchovu dívek :/*
/ Marie Terezie od Ježíše/*
/Jan Nepomuk Neumann/*
Z Za    zaostalé, těžko chápající děti :
Hilarion z Poitiers
Za    zdraví dětí :
Aldegunda
Anežka Česká
Fridolín
Gothard 5.5
Kristina
Kyriak
Lucie 13. 12.
/bl.Petr Donders/*
Zdislava
   ZKLAMÁNÍ Z DĚTÍ :
Monika 28.8.

*Poznámka: To, co je v /lomítkách/*, není oficiální, ale buď to nevím jistě nebo je to jen pro mou soukromou potřebu, kdy z životopisu odvozuju, čeho by mohl být případně ten který svatý patronem. Většinou vedle toho zdůvodňuju, proč si to myslím. Dřív jsem to nedávala do lomítek, ale bylo to kurzívou nebo v normální závorce, takže možná jsem to někde v životopise ještě zapomněla.

Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.