Hlavní stránka      Patronáty      Odkazy na stránky o svatých      Obrázky      Mp3      Modlitby      Odkazy  
Děti    Hospodaření    Rodina    Vzdělání    Nemoci    Profese    Duchovno    Kriminalita    Země    Ostatní RODINA
D Při těžkých starostech s    DĚTMI :
sv.Monika - její syn, sv.Augustin, vedl zpočátku výstřední život a nebyl věřící. Ona se za něj mnoho let modlila, následovala ho a s pláčem prosila, aby se od manichejců obrátil k Bohu a nechal se pokřtít. Bůh ji nakonec vyslyšel, ale ona se už nedožila toho, že byl biskupem a jedním z největších církevních spisovatelů .
K Za    KOJÍCÍ MATKY, KOJENÍ :
sv.Agáta je patronkou kojných, protože ji mučili tak, že jí odřezali ňadra. To se stalo pravděpodobně v roce 250 a od té doby patří k nejuctívanějším svatým.
Jiljí 1.9. - je patronem kojících matek, protože ho prý jako poustevníka navštěvovala laň a živila ho svým mlékem.
M Při těžkých starostech s    MANŽELEM:
/Anastázie 15.4, 25.12/* - její manžel se posmíval křesťanské víře a Anastázii surově týral, nařídil sluhům, aby ji sledovali a nakonec ji úplně zabránil ve styku se světem a zavíral ji doma.
Fabiola 27.12
sv.Monika - její manžel byl zhýralý a necitlivý, ale nakonec se prý před smrtí obrátil.
Rita 22.5. - je to patronka v bezvýchodné nouzi. Vdávala se proti své vůli. Její manžel s ní hrubě nakládal a byl po 18 letech velkých příkoří, která ona trpělivě snášela, zavražděn. Už při její smrti a ještě více po ní se děly na její přímluvu velké zázraky.

Za    MANŽELE :
Antonín Paduánský 13.6
Isidor z Madridu (Izidor Rolník) 10.5.
sv.Josef - je to patron manželů. Kdo prosí Josefa o přímluvu, je vždy vyslyšen.
Za    MANŽELKY :
Monika 28.8.
Za    manželky v domácnosti :
Monika 28.8.
/Když je    MANŽEL PROTI VÍŘE :/*
/Anastázie 15.4, 25.12/* - její manžel byl surový a zhýralý, její víře se vysmíval a nenechal ji vůbec chodit za ostatními křesťany, zavíral ji doma a nařídil sluhům, aby ji hlídali.
Obětí fyzického    MANŽELSKÉHO TÝRÁNÍ :
Rita 22.5.
Obtížné    MANŽELSTVÍ :
Monika 28.8.
Patron    MATEŘSTVÍ :
Gerard Majella 16.10
Za    MATKY :
Anna 26.6.
Antonín Paduánský 13.6
Františka Římská 9.3. - i když už ve svých 11 letech chtěla vstoupit do kláštera, poslechla rodiče a provdala se a byla věrnou manželkou a pečlivou matkou svých šesti dětí.
Gerard Majella 16.10
sv.Monika 27.8. - je to patronka křesťanských žen a matek.
/Alžběta A. Bayley Setonová 4.1./* - vdávala se v 19 letech a měla 5 dětí. Brzy jí zemřel manžel a ona přestoupila od episkopální ke katolické církvi a později velmi pomáhala chudým a trpícím. Je první světicí USA, pocházející odtud.
N Proti    NEPLODNOSTI :
Agáta 5.2.
Anna 26.7.
Antonín Paduánský 13.6
sv.archanděl Gabriel - je patronem proti manželské neplodnosti. Je to ten archanděl, který zvěstoval Panně Marii, že počne a porodí syna.
Felicita a synové 23.11.
Fiakr 30.8.
Filomena 11.8.
František z Pauly 2.4.
sv.Jiljí - jeho úcta byla hlavně ve středověku převeliká a mnohde přetrvává dodnes. Je patronem proti neplodnosti u člověka i u zvířat.
Gerard Majella 16.10
Jindřich II. 13.7.
Kasilda z Toleda 9.4.
sv.Koleta - je to patronka proti neplodnosti.
Markéta Antiochijská, mučednice 20.7.
Matěj - je to patron proti manželské neplodnosti.
Medard z Noyonu 8.6
Rita 22.5.
sv.Theobald Roggeri 1.6.
Vincenc Ferrero 5.4.
Proti    NEVĚŘE a CIZOLOŽSTVÍ, obětí nevěry :
Kateřina Janovská (Fieschi - Adornová) 15.9.
Alžběta Portugalská 4.7.
Fabiola 27.12
Gangolf 11.5.
Marie Markéta Dufrostová de Lajemmerais 11.4, 23.12
Monika 27.8.
Za    NEVĚSTY :
sv.Dorota 6.2. - je to patronka nevěst. Jako mladá dívka odmítla pohanského místodržícího a za to byla mučena a popravena. Cestou na popraviště volala svého snoubence Pána Ježíše. Kolemjdoucí advokát Teofil žertoval, že v něj uvěří, když mu pošle květiny. Tu se prý snesl anděl s košíčkem květin, Teofil padl na kolena a vyznal svou víru, za což byl spolu s Dorotou sťat.
Za   NOVOMANŽELE :
sv.Dorota 6.2. - viz výše.
O    OPUŠTĚNÝCH LIDÍ A DĚTÍ :
Flóra z Córdoby 24.11.
Germaine Cousin 15.6.
Ivo Hélory (z Kermartinu) 19.5.
Jeroným Emiliani 20.7.
Pelagius 26.6.
Rita 22.5.
P Za    PLODNOST :
Vincenc Ferrero 5.4.
R    RODIČOVSTVÍ :
Rita 22.5. Při ztrátě    RODIČŮ :
Bl. Laura Vicuňa 22.1.
Terezie z Lisieux 1.10. - Když jí bylo tři a půl roku, zemřela jí matka.
Za    RODINU CELKOVĚ :
sv.Josef - je to patron rodin. Bůh mu svěřil do opatrování Pána Ježíše a on se o něj a Pannu Marii zodpovědně a s láskou staral a přijmul to, že je jen pěstoun. Kdo prosí sv.Josefa o přímluvu, je vždy vyslyšen.
sv.Zdislava 30.5. - je to uznaná patronka rodinného života. Provdala se jako hodně mladinká, měla čtyři děti a vedla život manželky a matky. Už za jejího života se staly na její modlitbu zázračná uzdravení nemocných, kterým se mimo péče o rodinu a dům také věnovala. Ve 33 letech zcela vyčerpána zemřela.
Ondřej 30.11. - je patronem ve všech rodinných záležitostech.
Za křesťanskou    RODINU :
Josef - je patronem křesťanských rodin.
/Mikuláš Gross/* - za 2.světové války byl novinářem a poukazoval na křesťanskou rodinu jako obranu proti nacismu a po atentátu na Hitlera byl zatčen a popraven.
Patron    ROZVEDENÝCH : :
Fabiola 27.12 - rozvedla a znovu provdala, ale když oba muži zemřeli, konala pokání a byla přijata zpět do církve.
Guntramnus 28.3.
Helena 18.8.
S /Za    SMÍŘENÍ rodičů s dětmi/* :
/sv.Hadeloga/* - protože jako mladá zaslíbila své panenství, byla zapuzena svým otcem, který si ji přál výhodně provdat. Po letech sváru se však usmířili a otec bohatě obdaroval klášter, který ona založila
Za    SNOUBENCE :
Ambrož Sansedoni ze Sieny 20.3.
sv.Valentin z Terni 14.2.
Za dobrý    SŇATEK :
Antonín Paduánský 13.6
Ondřej
sv.archanděl Rafael - v biblickém příběhu provázel jako přítel Tobiáše při cestě za nevěstou a dobře mu po cestě radil, bez jeho pomoci by všechno dopadlo špatně.
sv.Valentin z Terni 14.2. - na jeho přímluvu mnohý dobrý sňatek uskutečnil.
Vincenc Ferrero 5.4.
Za    SPOŘÁDANOU DOMÁCNOST:
Lucie 13.12
Za    /SOUROZENCE/* :
/Faustin a Jovita/* - byli to bratři, kteří spolu vytrpěli v 2.století mučednickou smrt pro víru.
/Faustina a Liberata/* - když byly mladé, viděly vdovu, jak hořce pláče nad smrtí svého muže. Rozhodly se, že se nikdy nevdají a tajně uprchly z rodičovského domu. Otec se sice zpočátku hněval, ale pak jim dal prostředky na založení modlitebny, z které se časem stal klášter, protože se k nim hlásilo mnoho žen. Sestry dělaly v životě vše společně a Liberata zemřela jen 3 dny po Faustině.
/Benedikt a Scholastika/* - vedli spolu dlouhé rozpravy, těsně před svou smrtí Scholastika při jedné rozpravě zdržela svého bratra, který chtěl už odejít, jakoby tušila svou smrt a on ji poslechl a tak byl druhého dne při její smrti u ní.
/sv.Roman a Lupicius/* - oba bratři ve svornosti založili klášter a postupně se stali opaty.
Patron    SVOBODNÝCH MLÁDENCŮ :
Roch z Montpellieru 16.8
Patron    STARÝCH LIDÍ :
Antonín Paduánský 13.6
sv.Polykarp ze Smyrny - v r.117 podstoupil mučednickou smrt pro víru jako osmdesátiletý stařec. Měl být upálem, ale plameny mu neublížily, proto byl proboden.
T Těhotenství:
sv.Etelburga 7.7.
Proti komplikacím při    PORODU :
Ulrich (Oldřich) Augšpurský 4.7.
Patron šťastného    PORODU :
Antonín Paduánský 13.6
sv.Gebhard II. z Kostnice - je to patron za šťastný porod.
Gerard Majella 16.10
Jana Františka de Chantal 12.12
sv.Koleta - je patronkou šťastného porodu.
Ulrich (Oldřich) Augšpurský 4.7.
Při vícečetných    PORODECH :
sv.Notburga - ochránkyně při porodech vícero dětí. Žila v 9. nebo v 15. století. Prý porodila najednou 9 dětí.
Při    PORODNÍCH BOLESTECH :
sv.Dorota - je patronkou při porodních bolestech. Na její přímluvu se stávají zázraky.
Proti    PŘEDČASNÉMU PORODU :
sv.Kateřina Švédská - je patronkou proti předčasnému porodu a potratu.
Proti těžkému PORODU :
Gerard Majella 16.10
Ulrich (Oldřich) Augšpurský 4.7.
Proti    POTRATU :
Kateřina Sienská 29.4.
sv.Kateřina Švédská 24.3 - je patronkou proti předčasnému porodu a potratu.
Za    RODIČKY :
sv.Perpetua a Felicita- ve 2.století při pronásledování křesťanů byla Perpetua vzata do vězení už se svým synáčkem a Felicita přivedla o několik dní později ve vězení za strašlivých podmínek děvčátko. Obě byly za to, že se nechaly pokřtít, mučeny a zaživa předhozeny šelmám. Ty je však úplně nezabily, tak jim kati museli ještě vrazit dýku do krku.
sv.Notburga - je to patronka rodiček.
Za    ŠESTINEDĚLKY :
sv.Dorota - je patronkou šestinedělek.
sv.Brigita z Kildare - je patronkou šestinedělek. Žila v pátém století v Irsku. Dlouho měla velkou úctu u lidu.
Eulálie 10. 12.
Za    TĚHOTNÉ MATKY :
sv.Alruna - je patronkou nastávajících matek. Žila v 11. století a lid ji vyhledával jako rádkyni.
Antonín Paduánský 13.6
Gerard Majella 16.10
Při těžkých problémech v    TĚHOTENSTVÍ :
Panna Maria - sama měla v těhotenství velké problémy, nejdřív nebylo jisté, že jí Josef uvěří a zda nebude ukamenována, později musela těsně před porodem daleko cestovat a dítě se jí nenarodilo normálně v místnosti, ale ve chlévě.
Josef archanděl Gabriel
/Perpetua a Felicita/*- ve 2.století při pronásledování křesťanů byla Perpetua vzata do vězení už se svým synáčkem a Felicita přivedla o několik dní později ve vězení za strašlivých podmínek děvčátko. Obě byly za to, že se nechaly pokřtít, mučeny a zaživa předhozeny šelmám. Ty je však úplně nezabily, tak jim kati museli ještě vrazit dýku do krku.
Při    TĚŽKÝCH PROBLÉMECH V MANŽELSTVÍ :
/Anastázie 15.4, 25.12/*
Fabiola 27.12
V Za    VDOVY :
Adelaida 16.12.
Anastázie 15.4, 25.12
Anděla z Foligna 4.1.
Anna Line 27.2
Balthylda 30.1
Brigita Švédská 23.7
Blesilla 22.1.
Concepcion (Conchita) Cabrera de Armida
Dorota z Montau 25.6.
Alžběta Uherská 31.10
Alžběta Portugalská 4.7.
Alžběta Bayley Setonová 4.1.
Edeltraud 7.7.
Eulalia 10.12
Fabiola 27.12
Felicita a synové 23.11.
Františka Římská 9.3.
sv.Gertruda z Nivelles
Hedvika 16.10
Helena de Valentinis 23.4.
Helena ze Skofde 31.7.
Ida z Boulogne 13.4.
Ida z Herzfeldu 4.9
Ivetta z Huy 13.1
Jana Františka de Chantal 12.12
Jana z Lestonnaku 2.2
Jana Marie de Maillé 28.3
Joachima 19.5
Julitta 16.6,15.7.
Kastora Gabrieliová 14.6.
Kateřina Janovská 22.3 nebo 15. 9
Klotylda 3.6.
sv.Luisa de Marillac 15.3. - zemřel jí manžel už po dvanáctiletém manželství a ona zůstala s malým synkem sama. Celý další život pak strávila opatrováním starých a nemocných lidí, založila dnes největší řeholní společenství na světě - milosrdné sestry.
Ludmila 15.9.
Makrina Starší 14.1.
Markéra Skotská 16.11.
Markéta Bosá 27.8.
Markéta d'Youville 11.4.
Marie od Vtělení 18.4.
Matylda 14.3.
Michelina 20.6
Monika 27.8.
Olga 11.7.
sv.Pavla Římská 26.1. - žila ve čtvrtém století a měla pět dětí, když jí předčasně zemřel manžel. Stala se ještě s jednou vdovou žákyní svatého Jeronýma a celý další život se věnovala dobročinným dílům.
Pharaildis (Verylde) 4.1.
Rita 22.5.
Z    ZAMILOVANÝCH A MILUJÍCÍCH SE :
Antonín Paduánský 13.6
Valentin Římský 14.2.
V    ZOUFALÝCH SITUACÍCH :
Antonín Paduánský 13.6
Filomena 11.8.
Josef - je patronem v bezvýchodných situacích. Terezie říká, že se jí ještě nikdy nestalo, že by prosila o přímluvu Josefa a ten ji nevyslyšel.
Rita 22.5.
Ž Za    ŽENY :
/ sv.Anděla z Foligna 4.1./* - do svých 40. let vedla normální život - byla vdaná a měla několik dětí, ale potom se stále více modlila a rozhodla se vstoupit do Třetího řádu františkánek a zcela se zasvětit Bohu.
Antonín Paduánský 13.6
sv.Františka Římská 9.3. - je to patronka žen. Byla pokládána za mimořádnou osobnost a byla útočištěm těch, kdo hledali pomoc a radu.Měla mystické stavy a byla v ustavičném spojení se svým strážným andělem.
Za    /ŽENY S DÍTĚTEM, ŽIJÍCÍ V NESEZDANÉM VZTAHU/* :
/sv.Markéta Kortonská/* - žila v 13. století. Když jí bylo 16 let, odešla z domu s jedním šlechticem, kterému porodila dítě. Její milenec však byl zabit lupiči. Když Markéta viděla jeho zohavené tělo, její život se změnil a ona podstupovala mnoho kajících skutků, aby ji přijali do kláštera františkánských terciářek. Spala na kamenné podlaze, skoro nic nejedla a nakonec ji vzali, i když jim zprvu vadilo její mládí a život, který předtím vedla.
Za    ŽENY V DOMÁCNOSTI :
Lucie 13.12
sv.Sabina - je to patronka žen v domácnosti.

*Poznámka: To, co je v /lomítkách/*, není oficiální, ale buď to nevím jistě nebo je to jen pro mou soukromou potřebu, kdy z životopisu odvozuju, čeho by mohl být případně ten který svatý patronem. Většinou vedle toho zdůvodňuju, proč si to myslím. Dřív jsem to nedávala do lomítek, ale bylo to kurzívou nebo v normální závorce, takže možná jsem to někde v životopise ještě zapomněla.

Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.