Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       prosinec

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

14. prosinec

14. 12. Svatý Jan od Kříže
Žil v 16. století ve Španělsku. Původně se jmenoval Jan de Yepes. Ve dvou letech mu zemřel otec. Matka, Jan a ještě dva sourozenci se přestěhovali za lepší prací do Mediny del Campo. Jan později pracoval jako ošetřovatel v nemocnici a zároveň studoval na jezuitské koleji. Když zakladatel nemocnice viděl, jaký má Jan zájem o knihy a o křesťanství, zaplatil mu teologické studium s tím, že bude v jeho nemocnici duchovním.
Jan však viděl svou životní cestu jinak a v jednadvaceti letech vstoupil ke karmelitánům. Brzy se stal knězem. Život v karmelitánském řádu se mu zdál málo přísný a už chtěl přestoupit ke kartuziánům, když se setkal s Terezií z Avily. Ta se sama zabývala zakládáním a reformováním klášterů a nabídla mu, aby zůstal a založil přísnější karmelitánský klášter.
Tak Jan v roce 1568 s ještě jedním druhem založil klášter bosých karmelitánů v Duruelu, kde přijal jméno Jan od Kříže. Byl dobrým organizátorem. Brzy se o něm rozšířily zprávy a začali přicházet žáci ze všech stran. Za tři roky se Jan stal zpovědníkem v kášteře v Ávile, kde byla Svatá Terezie z Avily právě jmenována převorkou. Po pěti letech jeho služby ho velmi chválila, oceňovala jeho vzdělání, moudrost a velké zkušenosti a nazývala ho"nebeským a božským mužem".
Začaly ale růst rozdíly a spory mezi bosými a ostatními karmelitány, které vyústily až v Janovo uvěznění. Ve vězení, kde byl devět měsíců, napsal Jan od Kříže své nejkrásnější mystické básně. Napsal osm písní líčících blaho duše sjednocující se s Bohem - Výstup na horu Karmel. Následovala Temná noc, kde popisuje cestu ke kontemplativní modlitbě přes noc smyslů a noc ducha a Duchovní píseň, která vychází ze starozákonní Písně písní. Dále napsal soubor Pramen lásky žhavý , dopisy a naučné spisy.
Přes mnohá protivenství se však obnova klášterů úspěšně šířila, Jan od Kříže spolu s Terezií z Ávily reformovali nebo založili společně šestnáct ženských a patnáct mužských klášterů. Jeptišky a někteří karmelitáni se ochotně podrobovali přísné řeholi. Zastánci mírnější karmelitánské větve však proti Janu od Kříže neustále brojili, až se jim podařilo zbavit ho všech hodností v řádu. Byl poslán jako prostý mnich do kláštera v Peňuele. V roce 1591 vážně onemocněl a byl proto přemístěn do kláštera v Ubedě. Tam byl jemu nepřátelsky nakloněný představený, který mu neposkytl téměř žádnou péči a nakládal s ním pohrdavě a krutě. Tři měsíce trpěl Jan v bolestech, než ho konečně vysvobodila smrt. Za dva roky potom byl karmelitánský řád definitivně rozdělen na mírnější větev a na přísnější bosé karmelitány.
Je patronem :
mystiků, teologů-mystiků, španělských básníků, kontemplativních osob a kontemplativního života.

Podle 3., 7. a knihy Wilfrida Stinissena Cesta vnitřní modlitby (Karmelitánské nakladatelství 1995)
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.