Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Prosinec

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

27. prosinec

27.12   Svatá Fabiola
Žila ve 4. století. Pocházela z patricijské rodiny Fabiovců. Provdala se za prostopášníka a zhýralce, ale rozvedla se s ním a znovu se vdala. Tím způsobila v místní církvi skandál, protože podle církevního práva byl nový sňatek po zákonné rozluce zakázán. Po několika letech však oba muži zemřeli, Fabiola činila pokání a poté, co jí papež svatý Siricius udělil dispens, byla přijata zpět do křesťanské obce. Přestala žít v přepychu a vykonala mnoho dobrého. Ze svého jmění podporovala chudé, nemocné, kněze a kláštery. Roku 395 se vydala se na cestu do Betléma, kde se chtěla setkat se svatým Jeronýmem. Měla v úmyslu usadit se tam jako poustevnice a spolupracovat s ním. Nebyla však schopná žít samotářským životem a také hrozilo nebezpečí vpádu Hunů, proto i s Jeronýmem a jeho druhy uprchla do Jaffy a pak do Říma. V Portu nechala spolu se sv. Pammachiem, zetěm svaté Pauly, postavit velký útulek pro chudé a nemocné. Bylo to první zařízení tohoto druhu v západní Evropě. Až do své smrti v roce 399 plna nadšení plánovala další projekty, které by mohla podniknout v zámoří. Hned po své smrti byla uctívána jako světice a jejího pohřbu se zúčastnil obrovský dav lidí. Sv. Jeroným si Fabioly velmi vážil a po její smrti o ní napsal slavnou chvalořeč.
Je patronem :
při těžkých problémech v manželství, proti nevěře, obětí nevěry, obětí týrání, rozvedených, vdov
Atributy:
bývá zobrazována v kajícím rouchu, ponořená v modlitbu, někdy přitom sedí u stolu.
Podle 2., 4., aj.
Nahoru
27.12.   Svatý Jan Evangelista
Žil v 1. století v Betsaidě u Genezaratského jezera. Zemřel kolem r. 101 v Efesu.
Je patronem :
Teologů; ředníků, notářů, sochařů, malířů, písařů, spisovatelů, knihkupců, knihtiskařů, vazačů knih, výrobců papíru, vinařů, řezků, sedlařů, výrobců zrcadel, rytců, svíčkařů a košíkářů. přátelství; proti otravám, spáleninám, bolestem nohou a padoucnici, proti krupobití; za dobrou úrodu.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.