Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Prosinec

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.

23. prosinec

23.12.   Svatý Jan Kentský
Žil v 15. století, v době husitských válek. Byl synem starosty ve vesnici Keeny (Kety) u Krakova. Vystudoval slavnou krakovskou univerzitu a stal se zde později profesorem svobodných umění. Byl autorem důležitého spisu, věnovaného kauzistice. Ve 41 letech byl na základě falešných obvinění vypuzen z univerzity a byla mu přidělena farnost v Čechách (Olkusz ?). On vzal toto postavení vážně a byl vyděšen svou zodpovědností za farníky, ale vydal ze sebe vše. Dlouho to jeho farníkům nestačilo, ale nakonec si je získal. Miloval chudé, kteří v té době prožívali, jako celá země, těžké období. Měl pokorné a soucitné srdce. Všude přinášel útěchu. Sám málo spal a nejedl maso, a vůbec jedl co nejméně, aby se mohl rozdělit s ostatními. Po několika letech se mohl vrátit do Krakova a vyučoval Písmo svaté po zbytek svého života.
Za velmi důležité pro duchovní život považoval poutě. Sám byl čtyřikrát v Římě u hrobu svatého Petra a Pavla a jednou se vydal jako chudý poutník k Božímu hrobu v Jeruzalémě. Byl uctíván bezprostředně po smrti jako svatý, hlavně pro svou velkou lásku k lidem.
Je patronem :
Polska, Litvy.
Atributy:
je zobrazován jako profesor v taláru, s rukou kolem ramen studenta upřeně hledícího do nebe; jak dává své oblečení chudákovi.
Podle 1.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.