Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Listopad

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

10. listopad

10.11.   Svatý Lev Veliký
Žil v 5. století a byl to jeden z nejvýznamnějších papežů, jediný kromě sv.Řehoře má příjmení Veliký. V roce 452 vpadli do Itálie Hunové a Lev I. vyšel naproti nim a setkal se s Attilou. Vystoupil proti němu s takovou důstojností a přesvědčivostí, že Attila sám upustil od zničení Říma. O tři roky později chtěli Řím vyplenit Vandalové, čemuž papež zabránit nedokázal. Na jeho osobní zásah však ušetřili životy římských občanů a město nezapálii, jak měli původně v úmyslu. Lev I. se stal v očích obyvatelstva velkým hrdinou a už za života ho uctívali jako světce.
Jinak ještě před těmito událostmi dal do pořádku církevní hierarchii a vystupoval proti množství bludných učení, tím, že důsledně obhajoval to, že Ježíš byl zároveň člověk a zároveň Bůh, což dosud popírají například Svědkové Jehovovi.
Je patronem :
hudebníků, pěvců a varhaníků.
Atributy:
Jeho zvláštním atributem je drak, symbolizující mocnosti temna. Lev Veliký je zobrazován jako papež s tiarou, což je papežská trojitá koruna, používaná při slavnostních mimoliturgických příležitostech, křížem, nebo mu Svatý Petr předává pallium - oděv typický pro nejvyšší církevní hodnostáře (papež, arcibiskup, biskup), který je odvozený od římského oblečení, lehčího než byla tóga.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.