Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Listopad

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

5. listopad

Svatá Alžběta 5.11.   Svatý Zachariáš a Alžběta
Z Bible Kralické
Žili v 1. století. Byli to rodiče svatého Jana Křtitele. Alžběta nemohla mít děti a až ve vysokém věku porodila syna Jana. Ten je označován za Ježíšova předchůdce a měl připravovat lidi na příchod Mesiáše. Ježíš byl asi o půl roku mladší než Jan. Když už se blížil Alžbětin porod, Marie, která byla její příbuzná, ji přišla navštívit a pomoci jí. Alžběta Marii přivítala slovy, která jsou dnes součástí modlitby  Zdrávas Maria: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého."
Je patronkou :
nastávajících matek, těhotných žen.
Atributy:
je zobrazována jako starší žena se zahalenou hlavou v dlouhém šatě, u nohou může mít malého Jana Křtitele s beránkem, ale většinou se vítá s Pannou Marií.
Nahoru


















Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.