Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Listopad

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

16. listopad

16.11. Svatá Markéta Skotská
Markéta byla dcera anglického prince Eduarda, žijícího ve vyhnanství na uherském dvoře, a uherské princezny. V deseti letech přišla do Anglie na dvůr svého prastrýce Eduarda Vyznavače, ale po ztracené bitvě u Hastingsu, která otevřela Vilému Dobyvateli cestu do Anglie, utekla do Skotska; tamější král Malcolm III. se stal roku 1070 jejím manželem. Z tohoto manželství se narodilo šest chlapců a tři děvčata; mezi nimi i svatý David a svatá Matylda. Mírná Markéta měla na drsného krále blahodárný vliv, který zemi prospěl; přinášela na dvůr kulturu, politický smysl, milosrdnou lásku, využívala svého postavení k tomu, aby utužila vztah mezi Skotskem a apoštolskou stolicí. Zemřela několik dní poté, co jí došla zpráva o krvavé smrti jejího manžela Malcolma a syna Eduarda ve válce proti anglickým Normanům.
Je patronkou :
proti dětským úmrtím; početných rodin, vdov, královen, studujících, učenců,
Atributy:
je zobrazována jako královna s černým křížem (nebo s knihou, na níž je černý kříž); dává chudým almužnu.

Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.