Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Listopad

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

22. listopad

Cecilie 22.11.   Svatá Cecílie
Žila ve 3. století. Historické zprávy o jejím životě jsou sporé. Jisté je pouze, že byla zbožnou zámožnou křesťankou, která svůj dům darovala církvi. Přesto byla zařazena do mešního kánonu. Podle legendy obrátila Cecilie v den svatby svého snoubence Valeriána, oba se zavázali slibem čistoty a posléze zemřeli mučednickou smrtí. Jelikož při zvucích svatebníhudby zpívala prý Cecílie v duchu písně chvály Bohu, byla prohlášena koncem středověku za patronku hudebníků. Podle jiné verze stalo se to proto, že - jak je psáno v legendárním líčení jejího mučení - zatímco křičela bolestí, zpívala v srdci chvály Pánu. Když byl koncem 16. století otevřen její hrob, bylo tělo světice nalezeno ve zcela zachovaném stavu. Podle něj vytesal tehdy lombardský sochař Steffano Maderna mramorovou sochu ležící světice pro její kostel v Zátibeří, která je tak vlastně posmrtným portrétem této mladé a krásné Římanky, která svůj život zcela odevzdala Kristu. Pod jemným zřaseným rouchem jsou patrny něžné tvary štíhlého dívčího těla, zachycené sochařem s realistickou mistrností.
Je patronkou :
hudebníků, zpěváků, hudebních skladatelů, básníků, výrobců hudebních nástrojů
Atributy:
V nejstarších dobách byla Cecilie zobrazována vesměs ve sboru svatých pannen - mučednic s knihou a palmou, event. s lampou, holubicí, mečem, později s ránou v hrdle. Od 19. století však bývá zobrazována hlavně s hudebními nástroji.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.