Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Listopad

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

23. listopad

Svatý Klement I. 23.11. Svatý Klement I.
Původně byl pohanem a později se stal třetím nástupcem svatého Petra v Římě v letech 88.- 97. Zažil ještě apoštola Barnabáše a slyšel jeho kázání, nechal se od něj pokřtít a Barnabáš ho přivedl k Petrovi. Ten Klementa určil za svého nástupce. On to však nechtěl zpočátku přijmout a proto byli římskými biskupy zvoleni nejprve Linus a Anakletus.
Je možné, že byl také spolupracovníkem svatého Pavla, o kterém se mluví v listě Filipanům a členem císařské dynastie flaviovské. Zahynul prý za císaře Traiana v pověstných mramorových dolech v Chersonesu. Byl tam akutní nedostatek vody a dělníkům hrozila smrt žízní. Když Klement uviděl jehně, jak stále kopytem hrabe na jednom místě, vyhloubil tam otvor, ze kterého náhle vytryskl pramen. Zuřící císař ho za to dal s kotvou na krku svrhnout do moře.
Klement I. napsal důležitý dopis, adresovaný korintské církvi, který se zachoval v rukopisu bible z pátého století. Prozrazuje důkladnou znalost Písma a zběhlost ve stoické filozofii. Klement si přál, aby zůstali papeži věrní i vzdálení křesťané. Přisuzuje se mu také série apokryfů, nazvaných Klementské apokryfy.
Je patronem:
kameníků, pracovníků s mramorem, kloboučníků, námořníků; proti dětským nemocem, dětí; proti vodnímu nebezpečí; při vichřici a bouřce.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.