Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Listopad

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

8. listopad

8.11. Svatý Gottfried z Amiensu (Godefroy, Bohumír)
Žil v 11. století. Byl synem šlechtických rodičů a výchovy se mu dostalo v klášteře. Sám už jako chlapec se toužil stát řeholníkem. Ve 25 letech se stal knězem, a po deseti letech ho proti jeho vůli zvolili biskupem v Amiens. Pěšky a v kajícím rouchu šel do biskupské rezidence, kde pokračoval ve svém asketickém způsobu života. Často jedl jen suchý chléb a vodu. Každý den si zval ke stolu 13 chudých (jako Pána Ježíše a apoštoly), kterým dával své jídlo podobně jako svatá Hedvika. Trpěl tím, jaký rozmařilý život vedou obyvatelé města a prorokoval jim brzký trest. Vskutku se zanedlouho nato strhla velká bouře a uhodil velký blesk. Celé město vzplanulo požárem a shořelo. Zůstal jen chrám, biskupský dům a několik chatek. Na čas se obyvatelstvo polepšilo, ale později zase upadlo do starých kolejí. Protože Gottfried kritizoval duchovní své diecéze pro příliš světský způsob života a vysoké hodnostáře například kvůli neslušnému oblečení, ve kterém přišli do chrámu, získal si mnoho nepřátel, dokonce ho chtěli otrávit vínem. On to ale vytušil, a dal nejdříve ochutnat svému psu kousek chleba, který namočil do toho vína a pes zemřel. Gottfried chtěl všeho nechat a proto se uchýlil do kláštera Grande - Chartreuse. Jeho nadřízení mu však nařídili, aby se vrátil a on je musel poslechnout. Za rok potom zemřel.
Je patronem :
proti otravě jedem, proti bouřce a požáru.
Atributy:
je zobrazován jako biskup s mrtvým psem u nohou.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.