Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Listopad

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

3. listopad

  Svatý Hubert
Žil na přelomu 7. a 8. století. Pocházel ze šlechtické rodiny v Akvitánii. Jeho největší zálibou byly hony. Oženil s Floribannou, dcerou Dagoberta a byl v manželství šťasten. Podle legendy jeho manželka zemřela na Velký pátek při porodu syna. Hubert z toho byl nešťastný a aby na to nemusel myslet, vyjel si ještě toho dne na lov. V lese spatřil velkého jelena, jemuž mezi parohy zářil kříž a uslyšel hlas, varující ho, že je na cestě vedoucí do pekla. Na Huberta zjevení mocně zapůsobilo, rozhodl se obrátit na lepší cestu a stát se knězem. Deset let ho svatý Lambert, maastrichtský biskup, učil sebeovládání, aby získal předpoklady žít o samotě v lese jako poustevník. Kolem roku 705 Lambert veřejně kritizoval krále Pepina za jeho cizoložný vztah se sestrou své manželky. Pepinova milenka nechala Lamberta zavraždit v malé vesničce Liége (Lutychu) svým bratrem a několika dalšími muži. Hubert byl povolán jako jeho nástupce na místo biskupa v Maastrichtu a odvážně ctil jeho památku. Po jeho vraždě se rozhodl neukládat Lambertovy ostatky v katedrále v Maastrichtu, ale přenesl je do Liége. Na místě, kde došlo k vraždě, nechal postavit katedrálu a založil zde nové sídlo své diecéze. Díky tomu se z Liége stalo velké město.
V 8. století byl les v Ardenách plný lidí, kteří ještě neslyšeli evangelium a obětovali pohanským bůžkům a modlám. Hubert se je ze všech sil snažil obrátit k pravému Bohu a zničit jejich modloslužbu. Je proto nazýván ,,apoštolem Arden". Rád chodil s procesím přes pole za zpěvu křesťanských písní prosit Boha o požehnání a dobrou úrodu.
Roku 726 byl lovit ryby na řece Meuse. Stala se mu tam nehoda a po velkém utrpení za patnáct měsíců zemřel cestou na vysvěcení nového kostela.
Hubert patří k tzv. ,,Čtyřem svatým maršálům" spolu se sv. Antonínem, Korneliem a Quirinem, kteří mají své hroby nepříliš daleko od sebe.
Je patronem :
Arden, biskupství Liége (Lutychu), myslivců, lukostřelců, střelců, lesních dělníků, řezníků, kožešníků, lovců kožešin, soustružníků, optiků, slévačů, výrobců matematických přístrojů, matematiků, výrobců rolniček, loveckých psů, proti psímu kousnutí, proti vzteklině, proti hadímu uštknutí, proti strachu před vodou.
Atributy:
jelen s křížem mezi parohy (ale to mají i jiní světci, např. sv. Eustach a Felix z Valois), kniha, kříž; je zobrazován jako biskup nebo někdy jako myslivec se psem a lesním rohem.
Podle 4.
Nahoru
3.11.   Svatý Martin de Porres
Žil v 16. století, narodil se v roce 1569 jako syn španěla a černošky v Limě v Peru. Od nejranějšího dětství trpěl tím, že je mulat a nadávky patřily k jeho všedním dnu. V patnácti letech se vyučil ranhojičem a vstoupil do dominikánského řádu jako laický bratr. Chtěl se stát knězem, ale pro svou barvu pleti tenkrát nemohl. Obětavě se staral o nemocné, chudé a zoufalé lidi, kteří v jeho klášteře hledali pomoc. Část kláštera přeměnil v nemocnici a brzy se o něm rozhlásilo, že má zázračné schopnosti. Protože místo v klášteře nestačilo, udělal nemocnici z domu své sestry. Sám žil asketickým životem a jedl jen to, co je nutné k přežití a v noci spal pouhé tři až čtyři hodiny. Zemřel ve věku 70 let na tyfus.
Je oblíbený v celé Americe.
Je patronem :
sociální spravedlnosti, chudých, proti soužení s myšmi a krysami, proti rasismu, za rasovou snášenlivost, afro-američanů, mulatů, míšenců, černochů, kadeřníků, stylistů, garderobiérů, Peruánců, veřejného školství a vzdělávání, zdravotnictví, televizního vysílání.
Atributy:
pozná se podle toho, že byl tmavé pleti, vlasy má jako černoch.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.