Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Duben

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

10. duben

10.4.   Svatý Michael de Sanctis (de Los Santos)
Žil v 17. století. Narodil se u Vichu v Katalánsku 29. září 1591. Už v šesti letech si umínil, že bude mnichem a mnoho si odříkal. Když osiřel, stal se učněm u jednoho obchodníka. Ve věku 12 let přišel do Barcelony a žádal, aby ho přijali do kláštera Trinitářů a v šestnácti letech složil v klášteře sv. Lamberta sliby. Jednoho dne přišli do kláštera sv. Lamberta bosí trinitáři a Michael cítil, jakoby spíše patřil k tomuto prostému společenství. Po zralé úvaze a s povolením představeného vstoupil do noviciátu řádu Bosých Trinitářů u Madridu a v Alcale obnovil své sliby. Stal se knězem a dvakrát byl zvolený představeným kláštera. Žil život modlitby a velkého pokořování. Byl zvláště oddaný Svaté Eucharistii a během Proměňování často upadal do extáze. Byl proto nazýván extaktik. Měl také dar nazírání. Jeho spolubratři ho už za života považovali za svatého. Zemřel 10. dubna 1625 ve věku 33 let.
Atributy:
je zobrazován, jak klečí před vystavenou monstrancí.
Podle 2. aj.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.