Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Duben

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

16. duben

16.4.  Svatá Bernadetta Soubirousová
Žila v 19. století.
Narodila se 17. února 1844 jako nejstarší ze šesti dětí ve velmi chudé rodině, žijící ve Francii, v Lurdech nedaleko španělských hranic. Bernadeta měla astma a bývala od dětství často nemocná. Starala se o mladší sourozence, sloužila a pásla ovce, ale do školy nechodila, protože nebyla schopná zapamatovat si víc než Otčenáš a Zdrávas Maria.
11. února 1858, v roce, kdy byla u prvního sv. přijímání, sbírala s několika dívkami dřevo v lese u Lourd. Náhle uslyšela šumot a před jeskyní v Maissabielle spatřila chvějící se keře. Potom uviděla ve zlatavém oblaku postavu krásné ženy v dlouhém, bílém rouchu s růžencem v rukou. Paní se během pěti měsíců zjevila dívce celkem 18 krát. Různě k ní promlouvala, připojovala se k její modlitbě a zpovědi. Tato paní, která se později představila jako Panna Maria, počatá bez poskvrny (Immaculata), vyzvala Bernadettu, aby se u jeskyně dal postavit kostel a 25. února 1858 ukázala dívce, kde má vyhrabat zapomenutý léčivý pramen. Proud v prameni byl ode dne silnější a když jeden osleplý člověk po umytí v prameni opět uviděl, zvěst o zázraku se rychle rozšířila a do Lourd začalo přicházet mnoho lidí. Nikdo z nich neříkal, že by při zjevení něco viděl, ale později se najednou vyrojilo velké množství falešných vizionářů a církev zaujala díky nim rezervovaný postoj i k Bernardettiným tvrzením. Dívka několik let trpěla podezíravou nedůvěrou jedněch, kteří ji označovali za hysterickou a vychloubačnou, a zároveň bezohledným nadšením a necitlivou pozorností druhých. Snášela to s podivuhodnou trpělivostí a důstojností. Sám místní farář přijal tato zjevení za pravá teprve po mnoha zázracích.
Roku 1866 byla Bernadetta přijata do řádu milosrdných sester v Neversu. Zde se ve věku 22 let učila číst a psát. Byla tu chráněna před veřejností, ale ne před svými nemocemi a zhoršujícím se astmatem. Sestry ji kritizovaly, protože řekla, že její úlohou je být nemocná. V klášteře se obětavě starala o nemocné, pokud jí to její vlastní choroby dovolily. 16. dubna 1879 úplně vyčerpána zemřela ve věku 35 let.
Lourdy jsou dnes jedním z nejvýznamnějších poutních míst.
Je patronkou :
Lourd, tělesně nemocných, proti nemocem, lidí, kterým se vysmívají pro jejich zbožnost, chudých, pastýřek, pastýřů, /astmatiků, proti astmatu/*
Atributy :
skoro vždy je zobrazována v jeskyni před Pannou Marií. Zachovaly se i její fotografie.
Podle 2., 4., aj.

Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.