Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Duben

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

3.4.   Svatý Nikita (Nicetas)
Žil v 8. - 9. století. Narodil se v Cesareji, v Bythinii, dnešním Turecku. Matka mu zemřela, když byl právě týden starý a jeho otec vstoupil za několik let po její smrti do kláštera. Chlapci se proto dostalo klášterní výchovy. Když vyrostl, stal se mnichem v Medikianském klášteře na úpatí hory Olymp. Byl vysvěcen svatým Tarsiciem a později zvolen opatem.
V té době vládl císař Leo III. Isaurský, který prosazoval obrazoborectví. Poslal do vyhnanství patriarchu Nikefora a dosadil jako patriarchu v Konstantinopoli Theodota, který ničení soch a obrazů svatých podporoval. Nikita spolu s dalšími opaty odmítl požadavek císaře Lea, aby s Theodotovými zásahy souhlasil a přijmul je. Byl za to vypovězen do Anatolie v dnešním Turecku, kde s ním velmi zle zacházeli. Když se vrátil do Konstantinopole, přijal Theodota jako patriarchu a mohl se vrátit do svého kláštera. Brzy toho však veřejně litoval, stáhnul svou loajalitu vůči tomuto patriarchovi a obrazoborectví odsoudil. Byl pak roku 813 znovu vyhoštěn na ostrůvek u Glycerie. Když nastoupil na trůn císař Michal Koktavý, bylo Nikitovi povoleno vrátit se z vyhnanství. Žil pak až do své smrti jako poustevník nedaleko Konstantinopole.
Je patronem :
/vyhnanců, exulantů/*
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.