Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Duben

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

5. duben

5.4.   Svatý Vincenc Ferrerský
Žil ve 14. - 15.století, v době, kdy byl proti papeži Urbanovi V. zvolen vzdoropapež Klement VII..
Vincenc se narodil roku 1350 ve Valencii a jako sedmnáctiletý vstoupil k dominikánům. Po ukončení studií byl vysvěcen na kněze a stal se učitelem filosofie. Svým žákům říkával :"Chcete - li se zdokonalit ve vědách, hledejte je více u Boha nežli v knihách. Učenost není jen ovocem píle a rozumu; je darem Božím." Byl známý po celé Andalusii jako výborný kazatel a hlasatel evangelia. Omylem se ale v dobré víře přiklonil na stranu vzdoropapežů, sídlících v Avignonu a i v jeho kázáních se objevovaly tvrzení, vyvolávající mezi duchovenstvem bouři. Například tvrdil, že se Jidáš před smrtí obrátil, nebo že už nastává konec světa a volbu papeže Urbana V. považoval za vynucenou. Jeho představení proti tomu nakonec museli zakročit. Vincenc je poslechl, ale roku 1391 ho vzdoropapež Benedikt XIII. povolal do Avignonu jako správce papežského paláce a učinil ho svým zpovědníkem. S Benediktem byli přátelé už od studentských let a Vincenc od něj dostal dovolení působit jako apoštolský misionář. Většinou kázal o posledních věcech člověka a o milosrdenství Božím. Jeho oblíbeným tématem vybízet k pokání, zvěstovat příchod Antikrista a konec světa. Lidé v něm viděli proroka už od té doby, co předpověděl ve Valencii Alonsovi de Borghia tiaru, a on se pak skutečně stal papežem pod jménem Kalist III. Dvacet let trval jeden z nejzvláštnějších putovních apoštolátů v dějinách církve. Vincenc projížděl Španělskem, Itálií a Francií na oslu a všude se za ním táhly stovky, někdy i tisíce mužů a žen, kajícně se bičujících a nahlas se modlících, vpředu kříž, jako procesí. Vincenc byl k sobě tvrdý a ve věcech víry byl neúprosný, jinak byl však plný pochopení pro lidskou bídu tělesnou i duchovní.
Jednou měl kázat u mocného knížete a důkladně si připravil skvělé myšlenky, vyznělo to však naprázdno. Když se divili, proč se tak znamenitá řeč nedotkla lidských srdcí, Vincenc odpověděl : "Dnes kázal bratr Vincenc, jindy káže mými ústy Kristus."
Jednou přivedli k Vincencovi ženu němou od narození. Vincenc se jí zeptal, co chce a žena k údivu všech odpověděla :"Chleba a dar řeči !" Světec jí odpověděl :"Chleba budeš mít, ale dar jazyka nedostaneš. Bůh ti to odepřel pro tvou věčnou spásu. Kdybys mohla mluvit, měla bys tak kousavý jazyk, že bys tím ztratila život těla i duše. Nepřestávej v duchu děkovat Bohu a příště Ho nepros o to, co ti z dobrého důvodu nemůže poskytnout." Žena mu na to ještě řekla :"Chci dělat to, k čemu mi radíš." a dalších sedm let, než zemřela, již nikdy nepromluvila.
Časem se Vincenc stále více přesvědčoval, že jeho přítel Benedikt není v právu a konečně v roce 1416 v době konání Kostnického koncilu, kterého se ale nezúčastnil, veřejně distancoval od vzdoropapeže a jménem španělských království vypověděl Avignonu poslušnost. Za toto rozhodnutí trpěl nenávistí a nepochopením svých bývalých přátel. Poslední dva roky svého života byl tak nemocný, že mohl jen jezdit na oslíku a na kazatelnu se musel nechat vynášet, přesto kázal s takovým zápalem, že se mnozí lidé vlivem jeho slov zázračně obrátili. O Antikristovi a konci světa však už nikdy nehovořil. Leckdo se může divit jeho omylům, ale v té době to byl možná jediný způsob, jak vyburcovat lidi z jejich mravní lhostejnosti. Vincenc zemřel 5. dubna 1419 ve Vannes, posledním místě jeho apoštolské pouti.
Je patronem :
stavitelů, dlaždičů, výrobců cihel, výrobců dlaždic, instalatérů, klempířů, pokrývačů, slévačů olova, ochránce koní v Bretani, proti bolestem hlavy, proti epilepsii, horečce, nemocem všeho druhu, za dobrý sňatek, za plodnost, za šťastnou smrt, proti nebezpečí všeho druhu,
Atributy:
kniha, lilie nebo kříž. Bývá zobrazován v dominikánském hábitě, jako kazatel, někdy obklopený ohněm nebo posluchači, někdy stojí u křtitelnice.
Podle 1. a 2.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.