Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec  
Abc svatých

       Duben

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.

9. duben

9.4.   Svatá Marie Kleofášova (Alfeova)
Žila v 1. století. Podle sv. Jeronýma to byla sestřenice Panny Marie. Její manžel Kleofáš byl pravděpodobně bratrem svatého Josefa, pěstouna Pána Ježíše. Marie měla syna - sv. Jakuba Mladšího a zřejmě i Simeona, Josefa a sv. Judu Tadeáše. Byli označováni jako "bratři Páně", i když to byli vlastně Ježíšovi bratranci. V těchto příbuzenských vztazích je mnoho nejasností. Po smrti Josefa možná žila Panna Maria právě u Kleofášovy rodiny. Doprovázela Pána Ježíše na Kalvárii. V Písmu se o ní zmiňuje svatý Jan ve svém evangeliu :"U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská..." Po Kristově vzkříšení byla mezi prvními u jeho prázdného hrobu. Pozdější legenda říká, že Marie odešla do Španělska, kde zemřela u Ciudad Rodrigo. Podle jiné legendy doprovázela Lazara, Marii Magdalenu a Martu do Provence. Oba tyto příběhy jsou nespolehlivé.
Atributy:
- je zobrazována se svým manželem a čtyřmi dětmi (Juda Tadeáš má u sebe loď, Simeon rybu, Jakub Mladší palmovou ratolest nebo valchářský mlýn(?) a Josef tři listy nebo pohár); jak stojí spolu s Pannou Marií a sv. Janem u paty kříže nebo s ženami u vzkříšení.
Podle 1.
Nahoru


Alter-eko s.r.o - Tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické solární panely (články), vodní elektrárny, větrné elektrárny - montáž, prodej, ceník, reference.